Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwers, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden: kosten, congestie en CO2 uitstoot. Als de bouwlogistiek goed is georganiseerd, kan dat bijdragen aan verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet, de beperking van bouwhinder voor de omgeving, de beperking van CO2-emissie en de verhoging van de veiligheid.

Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten delen via deze deal de kennis over slimme bouwlogistiek over de gehele sector. Slimme bouwlogistiek maakt het mogelijk om de verkeersdruk in stedelijke gebieden te verlichten.

Op 2 oktober 2017 heeft gemeente Rotterdam samen met 21 partijen in de bouwketen hun ambitie uitgesproken om efficiëntere en duurzame bouwlogistiek met elkaar te willen bereiken. Dit is gedaan in Rotterdam bij de ondertekening van de Green Duurzame Logistiek in de Bouw. Voor meer informatie over de landelijke green deal wordt verwezen naar: www.logistiekindebouw.nl

 

Gemeente Rotterdam & Bouwlogistiek

Een bereikbare, leefbare, innovatieve stad met een sterke economie is het fundament van Rotterdam. Binnen de bouwprojecten en diens logistieke stromen is de procesinnovatie ‘efficiënte logistiek in de bouw’ in ontwikkeling. Bij bouwprojecten is het van belang om efficiënte logistiek in de bouw en duurzame transportbewegingen te realiseren. Hierdoor zal de stad minder overlast ondervinden, ontstaat er een hogere veiligheid en wordt er schonere lucht gerealiseerd zowel op en rond de bouwplaats alsook op de wegen naar en in de stad.

Verschoning wordt bereikt door het gebruik van duurzame transportmiddelen zoals vervoer over water en door gebruik te maken van schone brandstoffen met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Efficiëntie wordt bereikt door het minimaliseren van vervoersbewegingen en efficiëntie bij de aan-/afvoer van materieel, materiaal en personeel en het maximaliseren van de beladingsgraad.

Samengevat is de ideale denklijn in het kader van efficiënte bouwlogistiek: 

  • voorkomen van onnodig transport, 
  • zware goederen en transport via andere modaliteiten dan weg (bijvoorbeeld water of rail), en 
  • (overige) goederen zo optimaal mogelijk ‘vol heen-vol terug’ en dat laatste ook voor personeel met hun kleine materieel en bestelbusjes

Bij voorkeur bij alle transporten met duurzame voertuigen, met minder kilometers en onder de voorwaarde van geen overbelading.