Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek

De Rotterdamse economie groeit. Dat is mooi! Maar met de groei van de economie stijgt ook de druk op het verkeer en de luchtkwaliteit in de stad. In het initiatief Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek, kortweg Green Deal 010, werken we aan duurzame oplossingen waarmee we de luchtkwaliteit in de binnenstad blijvend willen verbeteren. Dat doen we in samenwerking met TNO, EcoStars en zes regionale transportbedrijven. Het uiteindelijke doel van Green Deal 010: de transport en logistiek mag geen schadelijke gassen meer uitstoten in de binnenstad van Rotterdam.

Zie ook onze "Declaration of Intent"

Een bijzondere samenwerking

In oktober 2014 hebben de gemeente Rotterdam, TNO en zes transportbedrijven uit de regio Rotterdam een convenant ondertekent. In het convenant, dat de naam Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek draagt, hebben we afgesproken dat de logistiek in de binnenstad van Rotterdam 100% emissievrij moet worden. Op die manier verbeteren we de luchtkwaliteit en tegelijkertijd de leefbaarheid in Rotterdam.

Koplopers in schone logistiek

De gemeente werkt binnen Green Deal 010 samen met deze regionale transportbedrijven: DHL, Getru Bedrijven, Roadrunner koeriersdiensten, BREYTNER, Renewi Klok en Post Kogeko. De gemeente beschouwt deze bedrijven als koplopers op het gebied van schone logistiek. Zo gebruikt BREYTNER een elektrische vrachtauto, zoekt DHL de grenzen van de vrachtfiets op en vermindert Getru met slimme techniek het brandstofverbruik van vrachtwagens. 

Een landelijk initiatief

Naast Green Deal 010 is er ook een landelijk programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Het landelijke programma gaat uit van zero emissie in 2025.

Hoe bereiken we zero emissie stadslogistiek?

Het initiatief Green Deal 010 daagt ondernemers uit om een actieve bijdrage te leveren aan emissievrije logistiek in de binnenstad. Met logistiek bedoelen wij goederenvervoer door en voor bedrijven, zoals winkelbevoorrading, pakket- en bezorgdiensten, afvalverwerking, service- en installatiediensten. Met emissievrij bedoelen we 100% elektrisch of andere vormen van emissievrij, voor zover de techniek en business case het voor het specifieke voertuigtype het toelaat. Dit betekent dat je er als bedrijf enerzijds voor kunt kiezen om je voertuigen te vervangen voor elektrische auto’s of busjes. Anderzijds zou je gebruik kunnen maken van andere logistieke concepten, bijvoorbeeld samenwerken met andere transportbedrijven met emmissievrije concepten.

Wij hebben u nodig!

Green Deal 010 draait om samenwerken en netwerken. Samenwerken voor een schone lucht en kennis delen over slimme oplossingen. Dus: Bent u ondernemer in de transport of logistiek en actief in Rotterdam? Maakt u gebruik van stadslogistiek in Rotterdam? Zoekt u naar slimme oplossingen ideeën of een samenwerking? En wilt u zich inzetten voor een emissievrije binnenstad en een gezonder leefklimaat voor alle Rotterdammers? Neem dan contact met ons op via info@logistiek010.nl.