Ecostars

Zeggen dat je bedrijf zoveel mogelijk duurzaam werkt is makkelijk, maar hoe weten je klanten dat zeker? Dat kan met ECOSTARS, een Europese erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht en personen. De gemeente Rotterdam doet sinds 2013 mee met het ECOSTARS-programma. Hierin is de gemeente uniek in Nederland.

ECOSTARS Fleet Recognition Scheme

Het ECOSTARS ‘Fleet Recognition Scheme’ is ontwikkeld om erkenning, begeleidingenadvies te geven aanbeheerders van goederenvoertuigen, bussen en touringcars, die de beste uitvoeringsmaatregelen treffen om efficiency te verhogen,brandstofverbruik te verlagen enemissies te verminderen. Dit alles om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2uitstoot te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken.

De bedoeling van dit programma is om beheerders van zakelijke voertuigen bewust te makenvan de belangrijke rol die ze kunnen hebben bijhet verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en de milieuprestatie van het wagenpark. Het biedt ook de gelegenheid omde beste praktijk voorbeelden te laten zien aan een breder publiek, inclusief andere wagenparkbeheerders,klanten en het gewone publiek.

Inmiddels zijn in Rotterdam al 400 ECOSTARS-certificaten uitgedeeld. Organisaties die hun bedrijfsvoering milieuvriendelijker maken, kunnen zich opnieuw laten beoordelen en zo een extra ster verdienen. Zo werken transportbedrijven en andere vervoerders in Rotterdam uiteindelijk toe naar 5 sterren voor duurzaamheid.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van het programma is gratis, ongeacht de grootte van het wagenpark.

De voordelen van het programma voor beheerders in alle sectoren zijn:

 • Erkenning voor wat nu gedaan wordt op zowel voertuig- als op bedrijfsniveau.
 • Advisering in maatregelen die de uitvoering helpen te verbeteren en mogelijk in de loop van tijd de sterwaarderingen zal verhogen.
 • Mogelijkheden om het imago te verbeteren, met name in de ogen van andere beheerders, klanten en publiek.

De volgende factoren hebben geleid tot de ontwikkeling van ECOSTARS:

 • De invloed van zware industrie op de Europese luchtkwaliteit is in de afgelopen decennia afgenomen.
 • De invloed van wegtransport op de Europeseluchtkwaliteit is in de afgelopen decennia toegenomen.
 • Zakelijke voertuigen leveren een significantaandeel aan lokale uitstoot,zowel in termen van verontreinigers als van broeikasgassen die de luchtkwaliteit aantasten.
 • Het ECOSTARS ‘Fleet Recognition Scheme’ (oftewel erkenning van schone wagenparken) wordt gezien als een geschikte manier om beheerders van schone, duurzame wagenparken een zichtbare waardering te geven. Met name voor de wagenparkbeheerders, die actief zijn in de verbetering van hun efficiency,reductie van brandstofverbruik en vermindering van hun invloed op de lokale luchtkwaliteit.

De belangrijkste punten van het programma zijn:

 • Operationele efficiencymaatregelen, voornamelijk in relatie tot het gebruik van schonere voertuigen en effectief omgaan met brandstofgebruik met financiële besparingen en een beter milieu tot gevolg.
 • Het programma zorgt voor acceptatie en voor steun aan beheerders die efficiencymaatregelen toepassen. Dit leidt tot erkenning op voertuigniveau en ook bedrijfsniveau.
 • Inschrijven op het programma en erkenning krijgen voor de maatregelen die al zijn genomen kan het imago van het bedrijf verbeteren, vooral in de ogen van klanten, concurrenten en publiek.
 • Programma’s voor effectief omgaan met brandstof bestaande uit individuele maatregelen zoals toezicht houden op brandstofgebruik, een training voor beheerders en gebruik van ondersteuningsapparatuur en-systemen.
 • Verminderd brandstofverbruik betekent minder kosten en minder invloed op het milieu, door de verminderde uitstoot door voertuigen. Dit leidt tot zowel financiële als milieu voordelen (inclusief CO2).

Download hier het programmaproces.

Deelnemen aan het programma

Voor deelname aan het progranmma worden aanvragers in het aanvraagformulier gevraagd om specifieke details over de individuele voertuigen, die gevestigd zijn in of die een aanmerkelijke tijd rijden binnen de Rotterdamse regio. Tevens wordt informatie gevraagd over bedrijfsprocessen. Sterrenwaardering zal gebaseerd worden op de door de aanvrager gegeven informatie.

Een systeem van bonussterren is bedacht om extra erkenning mogelijk te maken, boven op de Euronorm, voor het gebruik van schonere brandstoffen en technologieën, maar ook voor brandstofcontrole-apparatuur en telematica in de cabine.

De gedachte achter deze ‘bonussterren’ is om aanvragers aan te moedigen verder te denken dan alleen de Euronormen van hun wagenparken en om de aanschaf van extra apparatuur te overwegen, die efficiency en de milieuprestatie van zowel voertuigen als bestuurders zou kunnen verbeteren.

Er zijn twee niveau’s van Certifcering

1 - Voertuigenniveau

Toewijzing van een sterwaardering aan individuele voertuigen, worden gebaseerd op de standaard Euronormering, samen met extra technologie aangepast op het voertuig. Inschrijvers zullen een voertuigspecifiek certificaat (die het kenteken van het voertuig bevat ) krijgen. Wanneer nieuwe voertuigen geïntroduceerd worden in het wagenpark of als nieuwe technologie aangepast is aan bestaande voertuigen, en steropwaardering verdienen, zullen er nieuwe certificaten (compleetmet kenteken) worden uitgegeven.

Download hier de criteria voor de voertuigensterwaardering.

2- Bedrijfsniveau

Toewijzing van een totale bedrijfswaardering wordt gebaseerd op de sterwaarderingen van de voertuigen,en op de relevante extra bedrijfstoepassingen, zoals bijvoorbeeld een ‘brandstofmanagement programma’(de vragen 4 tot en met 9 van het aanmeldformulier).

Bedrijven krijgen een certificaat met de bereikte specifieke bedrijfswaardering.

Hiervoor gelden onderstaande criteria.

Geen ster

1 ster

2 sterren

3 Sterren

4 Sterren

5 Sterren

ZEV Ster-bedrijfswaardering

Indien een bedrijf minimaal 1 volledig elektrisch voertuig (bestelbus of vrachtwagen) in het wagenpark heeft, verkrijgt het bedrijf een extra waardering bovenop zijn huidige Ecostars bedrijfswaardering. Voorbeeld: een bedrijf heeft 4 sterren verkregen en heeft in zijn wagenpark 2 volledig elektrische bestelbussen. Op het certificaat komt dan het volgende te staan: Bedrijf Jansen – 4 sterren + ZEV Op het certificaat krijgt het bedrijf ook een het ZEV logo vermeld.

Deelnemerservice

Door het aanmeldingsformulier te tekenen (hetzij de papieren versie of met een elektronische handtekening), stemmen leden in met de eisen van het programma.Tevens stemmen leden ermee in om door te geven als voertuigen verkocht of overgeplaatst worden enom certificaten te verwijderen van voertuigen als ze worden verwijderd van het wagenpark, om welke redenen dan ook.

In het geval dat een beheerder ophoudt te bestaan als een wettelijke entiteit of bijvoorbeeld zijn vergunning verliest, of waarin correcte of misleidende details zijn gegeven, of voorwaarden van het programma zijn misbruikt (zoals certificaten op een ander voertuig plaatsen dan waarvoor deze uitgegeven is), zal een brief worden verstuurd met de mededeling dat het lidmaatschap op het programma wordt beëindigd en zal er gevraagd worden om de certificaten te verwijderen en om het deelnemerscertificaat te vernietigen.

Meer informatie en aanmelden

Transportbedrijven in Rotterdam kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het ECOSTARS-programma. In een audit wordt dan vastgesteld hoe duurzaam een bedrijf werkt. Wilt u meer informatie over ECOSTARS? Stuur dan een mail naar ecostars@rotterdam.nl. Wilt u zich direct aanmelden? Dat doet u zo:

1. Neem contact met ons op via ecostars@rotterdam.nl en zet in het onderwerp ‘Aanmelden ECOSTARS.

2. Onze adviseurs maken we een afspraak om bij u langs te komen voor een audit, tijdens deze audit verzamelen zij alle benodigde informatie over uw bedrijf.

3. Als alle gegevens over uw bedrijf compleet zijn, volgt uit de audit uw score, uitgedrukt in sterren.

4. Uw bedrijfsprofiel én uw sterrenscore worden gepubliceerd op onze website. Daarnaast krijgt u advies over hoe u nog meer sterren kunt verdienen.

Nadere informatie Europese Partners

ECOSTARS (EU)
www.ecostars-europe.eu

Basque Region(ES)
www.ecostars-euskadi.org

City ofEdinburgh(UK)
www.ecostars-edinburgh.org

City ofParma (IT)
www.ecostars-parma.org

City ofRotterdam (NL)
ecostars@rotterdam.nl

SouthEast Sweden(SE)
www.ecostars-sydost.se

SouthYorkshire (UK)
www.care4air.org/ecostars

Cantabria (ES)
contacto.ctl@cantabriasi.org

City ofOstrava (CZ)
cdv@cdv.cz