Grootste onderhoud opgave ooit

door Henk Kolenbrander en Arjan van Os

Wat speelt er? 

De komende jaren gaat er op allerlei plaatsten in de regio Rotterdam en de aanpalende gebieden onderhoud uitgevoerd worden aan het wegen netwerk. Dit heeft consequenties in het kader van bereikbaarheid en doorstroming.
In de twee workshops hebben we getracht om interactief met de deelnemers te bekijken hoe we gezamenlijk kunnen komen om de “pijn” zo goed mogelijk te bestrijden.
We hebben getracht om vanuit diverse invalshoeken bedrijven uit te nodigen om te komen met oplossingen. Ons doel was om te komen tot initiatieven waarbij bedrijven hun invloed kunnen aanwenden om te voorkomen dat alles op de overheid wordt afgewenteld.

Stelling:

“Geen onderhoud geeft klachten, wel onderhoud geeft wellicht enig ongemak”

Tijdens de workshop zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

 • Dienstregeling openbaar vervoer tussen Rotterdam en Den Haag, niet beperken in de zomermaanden maar optimaal benutten om dit reisgedrag te blijven bevorderen. Momenteel wordt er ge-downsized;
 • Samenhang uitzoeken tussen de industrie op de verschillende industrieterreinen langs de A12. Samenwerking bevorderen en faciliteren;
 • Bij BCTN is kritische massa (in container volume) belangrijker dan betrouwbaarheid van een dienstregeling waardoor er nog steeds eerder voor wegtransport wordt gekozen;
 • Stimuleren om personen verkeer van de weg te halen. Veel personenauto’s welke maar 1 persoon vervoert. Gedrag beïnvloeden door bijv. vrij OV in Zuid Holland in de spits, werkgevers laten stimuleren voor alternatieve werk locaties en werktijden;
 • Hoe kunnen we zorgdragen voor een “echte 24 uurs economie” Beter bekijken hoe dit met vergunningen kan en wat er nodig is om verruiming te laten plaatsvinden
 • Gaat RWS ook de bouw locaties buiten de spits bevoorraden, dit voorkomt extra lokale belasting en intensiteit van het verkeer;
 • Meer stimuleren van verkeersspreiding door het bieden van alternatieve routes, verkeersborden/ matrixborden voorzien hier veelal niet in. Dit graag veranderen;
 • Kudde gedrag gaan beïnvloeden, vanuit werkgevers stimuleren dat flexibele inzet wordt beloond op basis van prestatie en niet op basis van aanwezigheid;
 • Gebruik het Maastunnel effect als voorbeeld hoe werkgevers, werknemers en overheid kunnen zorgen voor passende oplossingen om verkeersinfarcten te voorkomen;
 • Communiceer vooraf, stuur de planning van werkzaamheden tijdig van te voren proactief naar bedrijven;
 • Zorg dat communicatie aan de rand van het stedelijk gebied helder wordt gecommuniceerd aan weggebruikers (in meerdere talen)
 • Voorzie rust en stopplaatsen met duidelijke informatie (meerdere talen
 • Laat bedrijven pro-actief contractors informeren over de te komen onderhouds werkzaamheden;
 • Bedrijven voorzien van matrixborden aan de poort voor komend en vertrekkend verkeer van de site;
 • Kijk nog eens kritisch naar incident management en sluit niet teveel weg af, zet acties uit om doorstroming te bevorderen op een veilige manier;
 • Zijn er nog compenseerde maatregelen voor alle extra omrijd kilometers om bedrijven te helpen

Conclusie:

 • Het was duidelijk dat de deelnemers vanuit een bestuurlijke organisatie op zoek waren naar samenwerking terwijl bedrijven moeite hadden om initiatieven voor hun bedrijf te concretiseren;
 • Het is moeilijk voor werkgevers om acties van binnenuit in te richten zonder hulp van de logistieke makelaars;
 • De meeste bedrijven zien het personen vervoer woon werk als meer belastend dan goederen transport, met name als het gaat om de spits.

Acties om op te volgen:

 • Er zijn diverse uitwisselingen gedaan van contactgegevens, deze opvolgen om te kijken wat realistisch is. Inmiddels zijn enkele afspraken gemaakt;
 • Stuur naar alle bedrijven (gekoppeld in Perfect View) de pdf, overzicht werkzaamheden met de link naar RWS voor de meest actuele info. Planningen kunnen rollend worden bijgesteld;
 • Neem in alle gesprekken bij bedrijven dit onderwerp mee.

Planning groot onderhoud tot circa 2030 van ministerie Infrastructuur en Waterstaat vindt u hier.