Workshops Stadslogistiek 010 donderdag 17 september

Hoe krijgen we de lucht in Rotterdam schoner? En zorgen we dat dit geen belemmering oplevert voor de bedrijvigheid? Op 17 september vond in het Innovatiecentrum de bijeenkomst ‘Stedelijke Logistiek in Rotterdam: Nu, straks en in de toekomst’ plaats. Distributeurs, verladers, wetenschappers en gemeentemedewerkers kwamen bij elkaar om oplossingen te vinden. Het devies: vooral doén.

Er zijn honderden manieren om een stad duurzamer te krijgen. Het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen levert hiervoor ruimschoots bewijs. Tussen al die bijzondere bouwinnovaties komen op 17 september alle voorlopers uit de transportsector in Rotterdam samen. Ze zijn uitgenodigd door EVO, TLN, De Verkeersonderneming en Gemeente Rotterdam. Op de gastenlijst staan onder anderen directieleden van transportbedrijven, eigenaren van grote winkels, initiatiefnemers van bijzondere vervoersconcepten, wetenschappers en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam. Doel van conferentie: samen op zoek naar manieren om logistiek in de Rotterdamse binnenstad schoner te maken, zonder dat de bedrijvigheid daaronder lijdt.

Samen doen

De ruim honderd bezoekers werden op het RDM-terrein welkom geheten door Jeroen de Veth van ondernemersorganisatie EVO. De Veth legt uit dat deze bijeenkomst een uitgesproken moment is om te komen tot oplossingen voor schoner vervoer. De juiste partijen zijn deze dag bij elkaar om te zorgen dat initiatieven niet alleen op papier goed klinken, maar ook werkbaar zijn. Hij geeft de gasten een duidelijke opdracht voor de conferentie: ‘Praat met elkaar, maak afspraken, en ga het ook daadwerkelijk doén. Laat zien dat dat kan in Rotterdam.’

Susanne Balm van de Hogeschool van Amsterdam geeft de bezoekers een extra boodschap mee: hou bij de oplossingen niet alleen rekening met techniek, maar ook met gedrag. Bedrijven en overheden kunnen prachtige duurzame technieken ontwikkelen, maar uiteindelijk moeten de inwoners en vervoerders in Rotterdam deze gaan gebruiken. Daarvoor is gedragsverandering nodig. Eerder schreef Balm hierover een blog op de site van GreenDeal Rotterdam.

Esra Broekhof van de Gemeente Rotterdam laat zien dat het al best goed gaat met schone distributie in Rotterdam. Ze rijkt certificaten van Ecostars uit aan verschillende transportbedrijven. Met dit certificaat laten transporteurs zien hoe duurzaam zij werken. Hoe meer sterren, hoe duurzamer de vloot. Inmiddels hebben 116 bedrijven een certificaat van Ecostars. Broekhof hoopt dat in Rotterdam aan het einde van 2015 zo’n tienduizend voertuigen rondrijden met een Ecostarswaardering.

Workshops

Na de uitreiking van de certificaten nodigt De Veth de bezoekers uit om twee workshops bij te wonen. Verspreid door de ruimte vinden onder andere bijeenkomsten plaats over datasystemen, distributie op de fiets en bundeling van transport. De bezoekers worden van harte uitgenodigd om mee te discussiëren. Zo ontstaan levendige gesprekken tussen wetenschapper, ambtenaren en vervoerders en verladers. Binnenkort leest u meer over de workshops op deze site.

Conclusie

Heeft al het gepraat iets opgeleverd? Tijdens een centrale borrel meldt EVO dat het in gesprek gaat met de gemeente Den Haag over verruiming van de openingstijden voor elektrische vrachtwagens. Ook hebben verschillende bedrijven en instellingen visitekaartjes uitgewisseld om te kunnen onderzoeken of ze de krachten kunnen bundelen. De Veth hoopt dat de ontmoeting tot het gewenste resultaat leidt: ‘We weten elkaar nu te vinden, en laten elkaar niet meer los. Zo kunnen we samen werken aan nieuwe oplossingen. Niet door te praten, maar door te doen.’