Workshop Ontkoppelpunt voor "The last mile"

In 2020 moet de logistiek in het centrum van Rotterdam 100% emissievrij zijn. Maar hoe gaat dat met vrachtwagens die leveren vanuit een distributiecentrum aan de andere kant van het land? Voor lange afstanden is elektrisch rijden niet effectief. En hybride vrachtwagens zijn er nog niet. Oplossing: goederen tot aan de rand van de stad brengen, bij een zogenaamd ontkoppelpunt.

Vanaf daar leg je de zogenaamde ‘last mile’ emissievrij af. Hoe ziet een ontkoppelpunt eruit? En wat zijn de risico’s bij het inrichten ervan? Daarover gingen de deelnemers van deze workshop in gesprek.

Doelgroepgerichte ontkoppelpunten

Bij het vormgeven van een ontkoppelpunt heb je met verschillende doelgroepen en dus verschillende eisen te maken. Levert een bedrijf verse goederen? Dan moet het ook mogelijk zijn om de producten te koelen. Ook de waarde van de goederen speelt een rol. Het is nogal een verschil of iemand levensmiddelen of elektronica vervoert. Oftewel, het ontkoppelpunt moet goed beveiligd zijn. En dan is er nog de locatie. Een vervoerder die uit het noorden komt, wil niet naar een ontkoppelpunt aan de zuidkant van de stad. Ten slotte is het van belang dat het ontkoppelpunt vrij blijft voor de logistiek. Op de een of andere manier moet voorkomen worden dat personenauto’s voor het ontkoppelpunt parkeren.

Ontkoppelpunten inrichten

Bij het inrichten van de ontkoppelpunten moeten we efficiency goed in de gaten houden. Dus, wie gebruikt de punten waarvoor? Wie kan het beste waar ontkoppelen? Én waar komen de ontkoppelpunten eigenlijk? Oftewel, qua ruimtelijke ordening is de komst van ontkoppelpunten nog best een uitdaging. Daarnaast moeten de kosten goed in de gaten worden gehouden. Als het gebruik van het ontkoppelpunt te duur is, dan kiezen vervoerders voor andere (goedkopere) mogelijkheden. Om de ontkoppelpunten tot een succes te maken, is er steun van de overheid of een andere commerciële partij nodig. 

De toekomst van ontkoppelpunten

Tijdens de workshop werden een aantal te onderzoeken acties en mogelijkheden besproken. Zo werd genoemd om de mogelijkheden voor ontkoppelpunten bij tankstations te onderzoeken. Verder is het belangrijk dat onderzocht wordt wat de behoeften van Rotterdamse transportbedrijven zijn. Ook de mogelijkheid voor een marktplaats – waar vraag en aanbod bij elkaar komen – wordt genoemd. Kortom, er is nog een hoop te doen en er zijn veel goede ideeën. Leidraad van deze acties: emissievrije logistiek in de Rotterdamse binnenstad per 2020.