Workshop 'De drie dilemma’s van elektrisch vervoer'

Transport met elektrische vrachtwagens: dat is dé manier om de lucht in de binnenstad van Rotterdam schoner te krijgen. Toch is dat nog niet zo eenvoudig, blijkt tijdens de workshop Elektrisch Vervoer onder leiding van Hans Quak van TNO. Drie dilemma’s van elektrisch vervoer en de oplossingen van de workshopbezoekers.

1. Beperkte actieradius

Twaalf pallets wijn van Bordeaux naar de binnenstad van Rotterdam vervoeren: dat lukt niet met een elektrische vrachtauto. Door de beperkte actieradius zijn de wagens vooral geschikt voor ritten binnen het stadscentrum. In sommige gevallen is het wel mogelijk om het hele traject elektrisch af te leggen. Dit kan bijvoorbeeld als de depots vlak bij de stad liggen. Kijk bijvoorbeeld naar de distributie van Heineken met de elektrische vrachtwagens van Van der Heijden. Lukt het niet om de goederen in één keer emissievrij naar de eindbestemming te brengen? Dan kan het handig zijn om ontkoppelpunten aan rand in te richten, aldus een aantal bezoekers. Spullen worden dan met reguliere wagens naar het ontkoppelpunt gebracht, en gaan vanaf daar met een elektrische wagen de stad in.

2. De vicieuze cirkel van vraag en aanbod

De productie van elektrische vrachtauto’s is duur. En omdat de voertuigen duur zijn, is er niet veel vraag naar. De prijs van elektrische vrachtauto’s kan omlaag als de productie omhoog gaat. Deze productie kan pas omhoog als er meer vraag komt. Er is dus een vicieuze cirkel ontstaan. De oplossing lijkt volgens de workshopbezoekers te liggen bij samenwerking. Als overheden, autoproducenten en vervoerders om de tafel gaan om vraag en aanbod af te stemmen, dan moet een oplossing mogelijk zijn.

3. Optimaal gebruik nodig

Om elektrische vervoermiddelen rendabel te maken, moeten ze optimaal gebruikt worden. Bij voorkeur staan de wagens zo min mogelijk stil. Voor veel vervoerders is dit een uitdaging. Bijvoorbeeld omdat ze een licentie hebben voor personenvervoer, en hier maar een aantal uren per dag vraag naar is. ‘Mogelijk kunnen vervoerders samen gebruikmaken van een voertuig’, oppert een workshopbezoeker. Als je de wagen allebei kunt gebruiken op een ander tijdstip, dan deel je de kosten en wordt de auto zo efficiënt mogelijk gebruikt. Hoewel de oplossing zal niet voor alle bedrijven haalbaar zal zijn, lijkt samenwerking ook hier weer het antwoord.