Workshop 'Brandstofvisie Rotterdam'

Nieuw op deze Green Deal-bijeenkomst was de workshop Brandstofvisie, verzorgd door Joeri Jongeneel van de gemeente Rotterdam. Na een korte inhoudelijke introductie over de landelijke brandstofvisie, gingen de deelnemers zelf aan de slag met een visie voor Rotterdam.

Landelijke brandstofvisie in 010

Hoofddoel van de landelijke brandstofvisie is dat er in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden. Dat bereiken we onder andere door steeds meer elektrisch en op waterstof te gaan rijden. In het derde kwartaal van 2016 wil de gemeente Rotterdam haar eigen brandstofvisie presenteren. En daar gingen we in deze workshop alvast over nadenken. Na de introductie werden er twee groepen gevormd. De ene groep ging nadenken over oplossingen voor het havengebied en de andere groep voor de stad.

Rotterdamse haven anno 2030

In de haven zijn alle soorten brandstof aanwezig. Meestal door aanvoer, maar soms ook als bijproduct, bijvoorbeeld waterstof. Er is wat dat betreft dus veel mogelijk. Enkele toekomstbeelden voor de Rotterdamse haven die in de workshop naar voren kwamen:

  • Waterstof als brandstof voor vrachtwagens;
  • Het eerste binnenvaartschip op waterstof is in gebruik genomen;
  • Zonnecollectoren in het havengebied;
  • Algenbekkens voor bio ethanol en zeewier.

Stadsdistributie anno 2030

In een ideale toekomst is de logistiek in de binnenstad 100% emissievrij. Daarnaast maken we minimaal 10% meer gebruik van de fiets en het OV en is 25% tot 50% van het vervoer elektrisch. Dit zijn de ambities van de gemeente Rotterdam. En dit zijn de toekomstbeelden van de workshopleden:

  • Transport via buizen onder de grond;
  • Grote winkels aan de rand van de stad;
  • Ontkoppelpunten buiten de stad;
  • Elektrisch bevoorraden in de stad.