Bouwlogistiek: efficiënt, slim en duurzaam de stad in

De workshop ‘Bouwlogistiek’ startte met een presentatie van Arjan van Huizen van Van Wijnen. Arjan nam ons mee in de praktijk van de bouwlogsitiek met concrete voorbeelden en toepassingen in het Mariskwartier en JEP.  

Tijdens de interactieve sessie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de vraag wat het Klimaatakkoord betekent voor de bouwsector, welke kansen er liggen, wat inbreng is van de bouwsector en welke ondersteuning de bouwsector wenselijk acht vanuit de overheid (lees: gemeente Rotterdam, MRDH, De Verkeersonderneming).      

Klimaatakkoord brengt urgentie met zich mee om te komen tot het concreet vormgeven van bouwlogistiek in de regio Rotterdam. De bouwsector is namelijk de grootste transporteur binnen de stadsgrenzen met 40% van de vrachtkilometers. Het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen leidden tot richting van circulair- en modulair bouwen, bouwconcepten die deelbaar- en schaalbaar zijn, ketenregie, gebruik van andere modaliteiten maar ook de behoefte aan data deling/open source en uniforme regelgeving. Er wordt verwacht dat de overheid in dit proces een faciliterende en ondersteunende rol vervullen. 

Deze uitkomsten en het enthousiasme van de deelnemers vragen om een vervolg. Hierbij nodigen we alle geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen aan een vervolgsessie, die gepland staat op dinsdag 2 juli vanaf 15.00 uur in Rotterdam. Mocht u willen deelnemen dan kunt zich hier inschrijven.

De presentatie vindt u hier!