Workshop 3 ‘Logistieke efficiency en samenwerking: van kinderenschoenen naar best-in-class’

Hoe kan samenwerking tussen bedrijven, maar ook met de klant, bijdragen aan het efficiënter inrichten van het logistieke proces? Erwin Faber van de Verkeersonderneming daagde de deelnemers van zijn workshop uit om co-creatie op te zoeken.

‘Ren je Rotterdam’

Het gezelschap was gemêleerd, en dat kwam goed uit. Faber startte namelijk met een rondje ‘Ren je rot’, of ‘Ren je Rotterdam’, eigenlijk. De deelnemers werd achtereenvolgens gevraagd naar hun bedrijfsstrategie, het accent van hun onderneming en de mate waarin zijn reageren op de vraag van hun klanten. Iedere optie kreeg een kleur die correspondeerde met een gekleurd symbool dat aan de muur hing. De deelnemers moesten bij de kleur gaan staan die het beste de aard van hun bedrijf weergaf.

Productleiderschap en goed contact met klanten

Tijdens de workshop bleek dat veel deelnemers met hun bedrijf inzetten op de strategie van productleiderschap. Eigenlijk zoals bedrijven als Apple en Mercedes dat ook doen. Excellente kwaliteit leveren en vooroplopen binnen de branche passen daar goed bij. Wat verder opviel is dat de meeste aanwezigen sterk inzetten op klantcontact. Zo gaf een van de deelnemers met een familietransportbedrijf aan dat het goede en vlotte contact met klanten de basis is van hun onderneming.

Op naar samenwerking

Wie wil innoveren en verduurzamen heeft wat aan samenwerking, spiegelt Faber de groep voor. Wat is er nodig voor bedrijven om goed met elkaar samen te werken? Moet er iets veranderen om het voor elkaar te krijgen? Hoe kunnen we kleine, maar ook grote stappen zetten in onderlinge co-creatie? De deelnemers gingen in groepjes van vier uiteen om met behulp van een flipover hun ideeën op papier te zetten. Eén van de deelnemers merkte op dat samenwerken natuurlijk hartstikke mooi is, maar dat het niet opschiet zonder eerst een duidelijk en passend gezamenlijk doel te definiëren. De belangrijkste trigger om ook daadwerkelijk de handen ineen te slaan blijkt verder het hebben van een concrete aanleiding. En als doel en aanleiding ontbreken, is het ook helemaal niet erg om gewoon alleen het ruime sop van de innovatie te kiezen.

Kaartjes uitwisselen

Toch leek het samenwerken voor enkele deelnemers al direct interessanter dan alleen aan de slag te gaan. Zo werd er tijdens de workshop al fanatiek genetwerkt. Visitekaartjes wisselden van eigenaar en de beloftes om contact op te nemen werden bezegeld met een ferme handdruk.