Workshop 1 ‘Logistieke Ontkoppelpunten (LOP’s)’

Emile van Rijn van EVO en Jacqueline Persoon van TLN praatten de deelnemers bij over ontwikkelingen op het gebied van logistieke ontkoppelpunten (LOP’s). Op zulke terreinen worden grote ladingen gesplitst in kleinere. Of worden laadeenheden overgezet op kleinere (schonere) voertuigen. In de toekomst moeten deze terreinen een cruciale rol gaan spelen bij de stadsdistributie.

Een marktplaats voor ontkoppelpunten

EVO en TLN werken aan een reserveringssysteem voor beschikbare ontkoppellocaties. Een soort Airbnb voor ontkoppelpunten, zou je kunnen zeggen. Doel is om vraag en aanbod van ontkoppelplekken effectief bij elkaar te brengen. Centrale vraag tijdens de workshop is of partijen heil zien in zo’n marktplaats voor beschikbare ontkoppelplekken. Daar wordt eerst vooral aarzelend op gereageerd, maar al snel barst er een interessante discussie los over de toegevoegde waarde van het beter benutten van elkaars ontkoppelcapaciteit. De deelnemers zijn het erover eens dat dat de behoefte aan ontkoppelplekken groot is. En dat deze behoefte in de toekomst alleen maar groter wordt. Toch is er twijfel of een centraal reserveringssysteem dé oplossing is.

De bedrijfsstructuur is leidend

Een deelnemer merkt op dat vooral de bedrijfsstructuur bepaalt of, en welke, behoefte er is aan gezamenlijk gebruik van ontkoppelpunten. Ook het type voertuigen dat verladers gebruiken, speelt een rol. De ene wil graag gebruik kunnen maken van ontkoppelpunten bij op- en afritten van de snelweg. Maar verladers met elektrische voertuigen zien ze juist liever ín de stad, bijvoorbeeld aan de rand van een milieuzone. Volgens een andere deelnemer is het van tevoren reserveren van een ontkoppelplek niet voor iedereen handig. Zo werkt het niet voor bedrijven die dynamisch plannen. Zij weten pas kort van tevoren of, waar en wanneer ze willen ontkoppelen.

Voorwaarden voor succes

Om een marktplaats voor ontkoppelpunten te laten slagen, moet aan een aantal basivoorwaarden worden voldaan. Daar zijn de deelnemers het over eens. Daarbij passeren de volgende punten de revue:

  • Het beter benutten van bestaande ontkoppelcapaciteit moet het startpunt zijn. Met duidelijke spelregels voor deelnemers. Het realiseren van nieuwe, commercieel te exploiteren, terreinen is iets voor later.
  • Trucks en opleggers moeten veilig kunnen staan. Verzekeringen en aansprakelijkheid moeten goed geregeld zijn.
  • De handhaving op lukraak neergezette trucks buiten ontkoppelterreinen moet beter. De ligging van de ontkoppelterreinen zal bovendien de slaagkans bepalen.
  • Uiteindelijk zou het mooi zijn als op de terreinen ook schone brandstoffen getankt kunnen worden (CNG, elektrisch). Dat vergroot de aantrekkelijkheid.