Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe DKTI-Transport subsidie

Werkt u aan een transportproject of -concept voor uitstootvrije of -verminderende technieken in de regio Rotterdam? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling DKTI-transport. Gemeente Rotterdam organiseert, in samenwerking met PNO Consultant, op 6 maart een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over deze subsidieregeling, het indienen van een project/concept en ontmoet u andere innovators.

Na een succesvolle aanvraagronde in 2017 start in maart/april 2019 een nieuwe aanvraagronde. Het Rijk stelt hiervoor een budget van ca. € 30 miljoen beschikbaar. Bij deze subsidie ligt de nadruk op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstoot verminderende technieken en andere klimaatinnovaties. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van emissiearme voertuigen of de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Praktische informatie:

Programma:    

 • 13:30  uur  Inloop
 • 14:00  uur  Welkomstwoord (gemeente Rotterdam)
 • 14:05   uur Praktijkvoorbeelden DKTI 2017
 • 14:20   uur DKTI subsidiemogelijkheden (PNO)
 • 15:05   uur Kennismakingssessie
 • 16:00   uur Afsluiting en een drankje

Locatie:  
Gemeente Rotterdam
Kleinpolderplein 5
3042 CE Rotterdam

Let op: u dient zich te legitimeren bij binnenkomst, vergeet uw legitimatie niet.

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en PNO Consultants zijn bij de bijeenkomst aanwezig om de subsidie en het aanvraagtraject toe te lichten en verdiepende vragen te beantwoorden.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst.

Wat is de DKTI-Transport subsidie?

DKTI-Transport staat voor Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport. Doel van de subsidie is het versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstoot-verminderende technieken en andere klimaatinnovaties. Een goed DKTI-Transportproject moet een project zijn met een levensvatbare innovatie en een sterke ‘businesscase’ welke op dit moment nog niet op de markt is. De projectfase ligt daarbij tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding.

Voor wie is de subsidieregeling interessant?

De DKTI-Transport biedt kansen voor partijen die werken aan transport-innovaties. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van emissiearme vervoermiddelen voor wegvervoer (zoals brandstofcel-voertuigen, elektrisch vrachtvervoer, of motortechnologie voor schone brandstoffen), of uitrol/gebruik van infrastructuur voor ‘alternatieve brandstoffen’ (zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit). De exacte thema’s voor 2019 zijn nog niet vastgesteld.

Vanuit de DKTI-Transport is subsidie mogelijk voor de volgende typen projecten:

 • Experimentele ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Hierbij gaat het om het bouwen van een prototype, het testen en valideren ervan (‘proof of principle’), pilots en demonstraties.

 • Haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van een experimenteel ontwikkelingsproject.

 • Proeftuinen: dit zijn realistische gebruiksomgevingen waar een nieuwe innovatie voor het eerst in de praktijk wordt toegepast. De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke investeringen in vervoersmiddelen of lokale infrastructuur.

 • Project-cofinanciering voor uitrol van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen.

 • Innovatieclusters: samenwerkingsverbanden rondom gedeelde faciliteiten en sectorgerichte kennisnetwerken.

PNO Consultants

PNO Consultants is, net als in 2017, betrokken bij de aanvraagronde van deze subsidieregeling. Zij vertellen u over en helpen u bij het opstellen van een goede subsidieaanvraag.

Mocht u ons willen bereiken, dan is dat mogelijk via info@logistiek010.nl.