Verslag Logistiek 010+ 'tijd voor een volgende stap!'

Op 3 oktober 2018 vond in HAL4 het event Logistiek010+ plaats. Onder de noemer ‘Logistiek 010+, tijd voor een volgende stap’ gingen belanghebbenden uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschappers en fabrikanten met elkaar in gesprek. Er waren verschillende workshops, een Kennisplein en Zero Emissieplein waar deelnemers terecht konden voor de laatste informatie en initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer.

Er zijn er veel mooie beelden en opnames gemaakt die we graag delen. 

Was u ook van de partij? Bekijk hier de foto's.

Wethouder over duurzamer Rotterdam

Dagvoorzitter Cees Vingerling ging in gesprek met Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit gemeente Rotterdam  over het nieuwe coalitieakkoord met de titel  ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ en wat er is afgesproken over duurzame logistiek.

De wethouder gaf aan dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat we blijven investeren in schone lucht. “We hebben als gemeente Rotterdam een verantwoordelijkheid in de CO2-reductie opgave. Het college heeft de doelen van het Akkoord van Parijs met een reductie van CO2-uitstoot van 49% in 2030 omarmd. We doen al veel op het gebied van slimme en schone stadslogistiek, maar de energietransitie die nodig is om deze doelstellingen te halen vormt een enorme opgave.” 

De verschoning van de stadsdistributie is daar een belangrijk onderdeel in, en er zal intensivering van maatregelen nodig zijn. Tijd voor een volgende stap!’ Ook gaf zij aan dat “Rotterdam hot is”. De komende 4 jaar worden er zo’n 18.000 woningen gebouwd in de stad. Positief is dat er weer gebouwd kan worden, maar het bouwverkeer zal hierdoor toenemen, en het goederenvervoer in de nieuwe situatie met meer inwoners en bedrijven. Met partijen uit de bouwsector onderzoeken we hoe de stad schoon en bereikbaar blijft. 

Hogeschool Rotterdam over de inzet van licht elektrische vrachtvoertuigen.

Ron van Duin en Ewoud Moolenburgh deelden de aanpak en resultaten van het LEVV-LOGIC project. Een van de conclusies:

LEVV’s zijn succesvol in te zetten voor marktsegmenten waarin een beperkt gewicht en volume wordtvervoerd, waarbij het gaat om operationeel excelleren of waarbij de LEVV bijdraagt aan een maatschappelijke,onderscheidende of innovatieve waardepropositie. De schaalbaarheid van een businessmodelmet LEVV’s is beperkt wanneer klanten eerst moeten worden gemobiliseerd om van de oplossing gebruik te maken, klanten hun processen of systemen moeten aanpassen of wanneer opschaling afhankelijk is van een grote uitbreiding van voertuigen terwijl investeringskapitaal ontbreekt. Ontvangers van goederen of diensten voelen zelf geen urgentie om bevoorrading per LEVV door leveranciers en vervoerders na te streven, maar reageren positief wanneer het gebeurt. LEVV is een oplossing naast andere oplossingen. Een combinatie van voertuigen garandeert flexibiliteit en biedt zekerheid om te voldoen aan de vraag van de klanten. De inzet van een LEVV kan ervoor zorgen dat ondernemers minder vaak een bestelauto nodig hebben. LEVV’s kunnen 10 tot 15 procent van de bestelautoritten vervangen.
In Rotterdam is nu een proef gaande. Nedcargo werkt nu samen met een team van studenten om de inzet van LEVV’s verder te onderzoeken.

Het volledige rapport vindt u hier: http://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/levv/levv.html

Holthausen over de kansen van waterstof

Stefan Holthausen, Algemeen directeur / CEO van Holthausen Group vertelde over de mogelijkheden van waterstof. Zo is waterstof 100% schoon (mits opgewekt met duurzame energie), het geeft geen uitstoot. Alleen water(damp) komt uit de uitlaat. Je kunt razendsnel tanken en niet uren hoeven te wachten zoals bij elektrisch laden. Het geeft een grote actieradius. Naar het zuiden des lands en terug op 1 tank zonder oponthoud en er is geen energieverspilling. Duurzaam opgewekte energie wordt voortaan volledig gebruikt. Dus maakte Holthausen van een Tesla een Hesla, wat veel publiciteit heeft gegenereerd. En ging in op de vraag wat het voor ondernemers betekent om de overstap te maken naar waterstof.

Kennisplein

Verschillende organisaties deelden hun kennis op het gebied van onze thema’s schone techniek, slimme logistiek, goed gedrag en goed geregeld.

Deelnemende organisaties op het Kennisplein:

Ctrack:https://www.ctrack.nl/
Route42:https://route42.nl/
Verizon Connect: www.verizonconnect.com
Easy Go Electric: http://www.iyyo.nl
Van Blitterswijk Eco Mobiliteit: https://www.eco-mobiliteit.nl/
P. van der Velden E-Mobility http://pvandervelden.nl/
ENECO eMobility www.eneco.nl/emobility
Gemeente Rotterdam www.logistiek010.nl
Pitpoint:https://www.pitpoint.nl/

Zero Emissie plein

Veel voertuigen van organisaties die in regio Rotterdam rijden en voertuigen van organisaties die Zero Emmissie voertuigen leveren, stonden op het plein. 

Deelnemende organisaties op het Zero Emmissieplein:

Easy Go Electric: http://www.iyyo.nl
Van Blitterswijk Eco Mobiliteit: https://www.eco-mobiliteit.nl/
P. van der Velden E-Mobility http://pvandervelden.nl/
Spijkstaal: http://www.spijkstaal.nl/
Roadrunner Koeriersdiensten: https://rrkoeriers.nl/
Breytner: http://breytner.com/
ROTEB: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/roteb-lease/

Workshops

Na het plenaire gedeelte kunt u deelnemen aan veel verschillende workshops omtrent de logistiek in en rond Rotterdam. Centraal staat de vraag “Wat kan een volgende stap zijn. Meer duurzaam? Meer schoon? Meer efficiënt? Of meer …" Tijdens de interactieve workshops wordt kennis gedeeld en wordt u uitgedaagd om oplossingen omtrent efficiëntere logistiek en verduurzaming aan te dragen.

Weerzien

Aan het einde van de middag kunt u uw vakgenoten ook ontmoeten tijdens de afsluitende netwerkborrel. Cees Vingerling neemt hier de dag door en probeert samen met u om de bijeenkomst waarde te geven voor de logistiek in Rotterdam.