Verkeer stoot nu al 20% minder roet uit in Rotterdamse milieuzone

“We hebben een heel pakket aan maatregelen om gezondere lucht te krijgen voor Rotterdammers. De resultaten van al die maatregelen houden we natuurlijk nauwkeurig bij. Nu blijkt dat de maatregelen doen wat wij ervan verwacht hadden; het verkeer in de milieuzone stoot nu al 20% minder roet uit dan vorig jaar. Daarmee liggen we op koers voor 40% reductie in 2018,” aldus wethouder duurzaamheid en mobiliteit Pex Langenberg.

Uit tussentijds onderzoek naar de maatregelen voor gezondere lucht in Rotterdam, blijkt dat van oktober 2015 tot begin juni 2016 20% minder roetuitstoot is bereikt (op drukke wegen binnen de milieuzone). Deze verbetering komt vooral door het steeds kleiner wordende aantal oude diesel bestel- en personenauto’s. Ook de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) is met 5% tot 10% afgenomen. Dit komt vooral door minder oude personenauto’s op benzine en diesel in de milieuzone. Het wagenpark dat in Rotterdam rijdt, is duidelijk heel snel schoner geworden. Dat betekent dat de meest schadelijke uitstoot door verkeer al aanzienlijk is afgenomen. En dat is bereikt terwijl de handhaving van de milieuzone pas in mei is gestart.

Evaluatie in tweede kwartaal 2017

Op dit moment voert TNO in Rotterdam de uitgebreide jaarlijkse wagenparkscan uit. DCMR heeft in 2017 voldoende meetgegevens om trends in de luchtkwaliteit goed te duiden. Op basis van de scan en de trends uit meerjarige metingen wordt het totale pakket aan maatregelen in het voorjaar van 2017 geëvalueerd.

Bijna 100% voldoet

In november vorig jaar was nog bijna 2% van de voertuigen die in de milieuzone reden te oud en vervuilend. Dat aantal is sinds de invoering van de milieuzone drastisch gedaald, naar nog geen 0,10%. Wethouder Langenberg: “Het is natuurlijk geweldig dat deze maatregel zo’n hoog percentage naleving heeft. Ruim 99,9% van de voertuigen voldoet aan de eisen die we stellen. Dat is vooral goed nieuws voor de bewoners van die straten waar de uitstoot door verkeer nog veel te hoog is.”

Dagelijks rijden er bijna 500.000 auto’s de milieuzone in en uit. Op dit moment rijden er dagelijks nog ongeveer 100 tot 200 auto’s de milieuzone in die er niet mogen zijn.

Weinig veelovertreders

Sinds mei 2016 zijn in totaal bijna 15.000 overtredingen door de gemeente aangeboden aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit betrof 45% personenauto’s en 55% bedrijfsauto's (bestelauto's en vrachtauto's). Van de waargenomen overtreders is maar een klein deel al eerder door de milieuzone gereden. Uit de cijfers en uit eerder onderzoek blijkt dat de maatregel over het algemeen goed bekend is. Driekwart van de Rotterdammers en mensen uit de regio kent de milieuzone en weet wat die inhoudt. Slechts weinig automobilisten kreeg meerdere keren een boete. Dit maakt duidelijk dat handhaving als strengste middel nog een extra werking heeft gehad op de vermindering van het aantal overtreders.

26000-2_grafieken_v0.3_IW.jpeg

NOx- en roetuitstoot (elementair koolstof/ EC) op doorgaande wegen binnen de milieuzone op een gemiddelde dag in de week (in grammen per 100 meter weg). Het bovenste, zwarte deel van de staafdiagrammen laat de afname in uitstoot zien ten opzichte van de situatie bij de wagenparkscan in oktober 2015.