Uitnodiging expertsessie stadsdistributie

Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om te werken en te ondernemen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn waar ondernemers, werknemers en bezoekers zich thuis voelen. Tegelijkertijd is de stad volop in ontwikkeling en wordt de ruimte schaarser. We zullen dus met elkaar moeten nadenken over het slim gebruiken van de schaarse ruimte in de stad om er goed te kunnen werken, ondernemen, wonen en verblijven. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

De gemeente Rotterdam ontwikkelt, naast programma’s op het gebied van wonen en verblijven, op dit moment een ruimtelijk-economisch programma bedrijventerreinen. Hierin stellen we stedelijke richtlijnen op voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Om zo te stimuleren dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Rotterdam komen en blijven. Deze richtlijnen legt de gemeente vast in de Nota Bedrijventerreinen.

Bij het opstellen en uitvoeren van de Nota Bedrijventerreinen roept de gemeente de hulp in van ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, beleggers en andere belanghebbenden. Om kennis en ervaring te delen, om projecten te realiseren die bijdragen aan de doelstellingen van het programma en te komen tot een daadkrachtige aanpak.

Hiervoor organiseren we verschillende sessies, waarin we met belanghebbenden op de bedrijventerreinen in gesprek gaan. We organiseren ook een aantal expertsessies, om vooruit te kunnen kijken op voor bedrijventerreinen belangrijke thema’s als duurzaamheid en stadsdistributie.

Want werken aan de stad doen we samen!

We willen graag uw hulp in het meedenken en meewerken aan de toekomst van de bedrijventerreinen in Rotterdam. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de expertsessie over de ruimtelijke impact van stadsdistributie op dinsdag 29 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Welke marktontwikkelingen vinden plaats op de bedrijventerreinen in Rotterdam?
  • Welke voor bedrijventerreinen relevante ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van stadsdistributie?
  • Op welke plekken in de stad zou daarvoor ruimte moeten worden gereserveerd?
  • Wat betekent dit voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in Rotterdam?
  • Hoe kan deze ontwikkeling in gang worden gezet en wie is hiervoor aan zet?

Graag horen wij vóór 17 mei a.s. of u aanwezig wilt en kunt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: bedrijventerreinenrotterdam@bureaubuiten.nl

Na aanmelding ontvangt u in de aanloop naar de bijeenkomst een nadere toelichting op het programma en informatie over de locatie.

Wij kijken er naar uit met u in gesprek te gaan over toekomstbestendige bedrijventerreinen voor Rotterdam!