Strategische samenwerking tussen verladers

Is horizontale samenwerking tussen verladers de “next level” in logistiek is? Hierover ging met in gesprek met Compose. 

Doel van de workshop was om de deelnemers meer inzicht te geven in de mogelijkheden van samenwerking tussen handelaren en producenten. Het project Compose werd uitgelegd, daarna volgde een discussie over welke aspecten belangrijk zijn bij samenwerking. Ten slotte werd nog de vraag gesteld: wat zijn de belangrijkste kenmerken die je wilt weten van mogelijke samenwerkingspartners?

Het project Compose richt zich op handelaren en producenten (verladers). Verladers zijn voor hun succes afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden zij zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Als deze bedrijven in hun logistieke operatie samenwerken, zorgen zij voor een flexibelere en duurzamere bedrijfsvoering voor alle betrokken partijen. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op de wensen van hun klanten en emissies nog verder reduceren. Daarom starten evofenedex en Tilburg Universiteit Compose – hét project dat deze horizontale samenwerkingen faciliteert.

Belangrijkste onderwerpen tijdens de twee sessies die werden benoemd:

  • Communicatie. Strategisch kunnen samenwerkingen wel eens opgezet worden door de directie, maar het kan nog steeds misgaan op operationeel niveau in de uitvoering van de logistieke processen. Open communicatie is erg belangrijk. Belangrijk aspect dat werd genoemd is dat er mogelijk gevoelige klantinformatie gedeeld wordt, afspraken moeten juridisch afgebakend zijn.
  • Duurzaamheid. Dit punt werd benoemd als belangrijk aspect bij de keuze van een samenwerkingspartner. Maar hoe houd je dit bij en hoe meet je dergelijke bedrijfsvoering? Ook werd de link gelegd naar het duurzaamheidsbeleid van de overheid. Verschillende steden hebben hier verschillende afspraken over, duidelijk kwam naar voren dat het wenselijk is dat hier nationaal afspraken over gemaakt worden. Deelnemers waren het er over eens dat zero emissie inderdaad aan gewerkt moet worden, maar hoe snel, wie betaalt het en is het realistisch haalbaar is de vraag nog.
  • Pilots. Het idee is om kleine pilots van samenwerking te proberen. Zo kan er op beperkte gebieden samengewerkt worden om een betrouwbaarheidsrating op te bouwen. Naast logistieke betrouwbaarheid is ook financiële betrouwbaarheid een belangrijk aspect.

Stelling: Wat zijn de belangrijkste kenmerken die je wilt weten voor samenwerking met verladers?

  • Operationele kenmerken;
  • Kwaliteit van dienstverlening van de samenwerkingspartner;
  • Betrouwbaarheid van de samenwerkingspartner.

Afstemming op operationele kenmerken (o.a. laadeenheid, type product) werd gezien als belangrijkste kenmerk bij samenwerking die je wilt weten van je mogelijke samenwerkingspartner.

Naast de operationele kenmerking werd ook kwaliteit van de dienstverlening van de partner genoemd. Enkele voorbeelden van kwaliteit die genoemd zijn: niveau opgeleide chauffeurs, certificaten, type transportbenodigdheden. Deze kenmerken zijn erg afhankelijk van het product zoals in het geval van chemie en oud papier. Er moet dus een match zijn voor de kwaliteit van dienstverlening en hierover moet in een vroeg stadium afspraken over gemaakt worden. Het moet duidelijk zijn dat de samenwerkingspartner een gemeenschappelijk beeld hebben bij de te leveren kwaliteit op de uitvoering van de logistieke activiteiten.

Ook werd betrouwbaarheid van de samenwerkingspartner genoemd. Maar hoe deze in de praktijk gemeten kan worden is een volgende stap die uitgewerkt moet worden.