Secretaris-generaal I&M op werkbezoek in Rotterdam


Op vrijdag 27 mei ontving de gemeente Rotterdam secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op haar eigen verzoek kreeg Ongering een kijkje in de keuken van Zero emissie stadslogistiek. Naast de gemeente, TNO en de sg waren ook de koplopers van Green Deal van de partij: Roadrunner, DHL, BREYTNER, Post-Kogeko en Getru. Iedereen droeg op zijn eigen manier een steentje bij aan het werkbezoek van de sg.

Vervoer in stijl

Erbij zijn is meemaken. Of: ‘Gewoon doen!’, zoals koploper Getru dat zegt. Je beleeft Zero emissie stadslogistiek als je eraan deelneemt. Daarom verzorgden verschillende koplopers en partners zero emissie-vervoermiddelen voor het werkbezoek van de sg. Zo ging zij vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon met een waterstofauto naar De Rotterdam. Na de opening door Stella Leijten, afdelingshoofd Verkeer & Vervoer, gemeente Rotterdam, werd de sg naar Roadrunner gebracht door de DHL-chauffeur die meedoet aan de chauffeurswedstrijd. Bij Roadrunner kreeg zij een rondleiding van directeur Wouter Blok. Na afloop stond de elektrische bakwagen van Heineken klaar om de sg naar de Rotterdamse Schouwburg te brengen. Bij de schouwburg stonden vier zero emissie voertuigen van DHL opgesteld; van gewone fiets tot elektrisch bestelbusje. Marijn Slabbekoorn van DHL vertelde kort iets over de voertuigen.

Zero emissie voor overmorgen

Tijdens het afsluitende rondetafelgesprek vertelt Joeri Jongeneel, gemeente Rotterdam, over de zogenaamde ‘Coalition of the willing’. Een initiatief van de gemeente dat in het leven is geroepen om het ‘kip-ei’-verhaal over zero emissie in de logistiek te doorbreken. Het gaat uit van de bereidheid om in schone logistiek te investeren en is iets anders dan een intentieverklaring of bestelorder. Bedrijven die zich aansluiten bij de ‘Coalition of the willing’ verplichten zichzelf niet direct tot een investering. Met het ondertekenen laten zij wel zien bereid te zijn in elektrisch vervoer te investeren, mits zij de financiering rond kunnen krijgen. Met de Coalition maken we ook inzichtelijk hoe groot de vraag naar elektrische voertuigen voor de stedelijke logistiek is.

Op zoek naar het vliegwiel

Veel bedrijven in de regio Rotterdam zijn al goed bezig met Zero emissie. Vooral de koplopers. Tijdens het rondetafelgesprek in de schouwburg deelden zij hun ervaringen met de sg. Daarbij gaf Post-Kogeko aan dat de oplossing voor hen bij Plug-in hybride ligt. Dit soort voertuigen kun je namelijk in de stad én op de lange afstand inzetten. Helaas merkt Post-Kogeko dat bouwers hier niet in durven te investeren. BREYTNER ondervindt ook problemen. Zij willen graag investeren in elektrisch vervoer. Daarmee zijn ze nu koploper, maar over een paar jaar wellicht niet meer. En als elektrische voertuigen veel gangbaarder en goedkoper zijn, wordt de concurrentie voor hen zwaar.

DHL maakt veel gebruik van fietsen. Maar daarmee kunnen zij niet alles bezorgen. Sommige pakketten zijn nu eenmaal te groot voor de fiets. In augustus wordt gestart met een pilot in Amsterdam. Hiervoor heeft DHL een subsidie gekregen van de gemeente. Die dekt niet alle kosten, maar helpt wel als vliegwiel. De sg geeft tenslotte aan dat men vanuit de overheid de markt zeker op gang wil helpen, maar dat de markt het uiteindelijk wel zelf moet doen.

Emissievrij = regelvrij

Een terugkerend thema op iedere Green Deal-bijeenkomst zijn de privileges die schone logistiek zou moeten krijgen in de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan ruimere venstertijden. Dit is een mooi idee, maar hier zitten ook haken en ogen aan. Zo is een elektrische truck ook groot en dus gevaarlijk als hij geluidloos tussen het winkelend publiek rijdt. En ben je aan het laden en lossen bij een supermarkt of restaurant? Dan heb je nog steeds kratjes en karretjes die herrie maken. En daar zullen omwonenden ook niet blij mee zijn. Conclusie is dat de venstertijden tot op zekere hoogte rekbaar zijn. Verder wordt geopperd om de venstertijden in heel Nederland gelijk te trekken. Maar volgens de sg kun je alle steden niet zonder meer over één kam scheren. Het kan zijn dat maatwerk nodig is vanwege verschillen in plaatselijke omstandigheden.

Tot slot van de bijeenkomst bedankte de sg de gemeente en de koplopers voor het prachtige programma. We kregen complimenten voor ons streven om in 2020 al zero emissie te zijn. Ten slotte meldde de sg dat ze ons natuurlijk blijft volgen en wenste ze Rotterdam veel succes.