Ruimte genoeg in de stad!

Duurzame stadslogistiek - op welke manier kun je hieraan als inkoper een bijdrage leveren. Shopping Tomorrow - Expertgroep City Distribution door Anne-Marie Nelck, TLN.

Hoofdvraag: hoe krijgen we een geharmoniseerde uitrol van goede oplossingen voor duurzame bevoorrading?

Anne-marie Nelck van Transport en Logistiek Nederland geeft voor een volle tafel toehoorders een presentatie over de noodzaak om slimmer om te gaan met de ruimte in de stad. Want als je het slim oplost, geldt “er is ruimte genoeg in de stad”. Het is een gemêleerd publiek van:
- Vervoerders.
- Verladers.
- Webwinkels
- ICT-dienstverleners
- Kennisinstellingen
- Gemeenten
- Adviseurs

Voor de presentatie maakt Anne-marie gebruik van de expertise die is samengebracht in de expertgroep Stadsdistributie van Shopping Tomorrow. Versschillende aanwezigen zijn lid van die expertgroep en zijn vandaag aanwezig of zitten aan tafel bij Anne-marie.

Shopping Tomorrow is een initiatief van thuiswinkel.org aangejaagd door de uitbundige groei van de e-commerce. Samen met die groei groeit de logistiek. Dat brengt steeds meer uitdagingen met zich mee dus is het voor de branche van belang hierop te anticiperen. Dit jaar is daarom de expertgroep Stadslogistiek toegevoegd aan het Shopping Tomorrow programma.

De expertgroep Stadslogistiek herkent een aantal trends:

- Magazijn ruimte in winkels neemt af
- Bezorgvensters worden krapper
- Aantal zendingen neem toe
- Zendingen worden kleiner
- Minder onderscheid tussen particulier en zakelijk
- Nieuwe stromen zoals C2C, C2B (retouren)

Hoe kunnen we blijven aansluiten op de wens van de ontvangers en zorgen we tegelijk voor duurzame bevoorrading van de steden?

Anne-marie Nelck vertelt dat slim ruimtegebruik hiervoor oplossingen kan bieden. De ruimte in de stad lijkt schaars, maar door er slim mee om te gaan is er veel mogelijk. Vooral de ruimte als een dynamische plek beschouwen, voor meerdere functies op gepaste tijden, biedt interessante mogelijkheden. Door (informatie)technische innovaties wordt het steeds eenvoudiger om de dynamiek te benutten en de ruimte effectief te gebruiken. Er valt te denken aan oplossingen zoals:

- Een maximaal aantal bevoorradingen per winkel per bepaald tijdsbestek
- Dynamische (tijdgebonden) laad en losplaatsen/parkeerplaatsen/terrassen/enz.
- Dynamische verkeersborden voor verschillende doelgroepenstroken wegverkeer (proef in Utrecht)
- Ondergrondse magazijnen
- iVRI, intelligente verkeerslichten om stromen voorrang te geven of juist te laten wachten
- Geautomatiseerde distrbutie in de nacht, leefruimte overdag
- Logistiek per (vracht)fiets.- Transport over water

Terwijl de oplossingen de revue passeren wordt er volop gediscussieerd door de aanwezigen. Zo merkt Hans Quak van TNO op dat voertuigen data zullen gaan delen waardoor automatische routering en reservering mogelijk wordt. Mark Degenkamp van de gemeente Utrecht geeft aan dat bedrijven nog weinig interesse lijken te hebben in reserveringssystemen. Het commerciële voordeel is voor veel partijen immers niet duidelijk concludeert de groep.

Behalve technische oplossingen is het ook noodzakelijk dat de verschillende stakeholders slimmer omgaan met logistiek om de druk op de ruimte in de stad niet groter te laten zijn dan nodig. Zo kunnen bewuster inkopen, inkopen bundelen of pakketten ophalen bij een hub. De logistieke sector kan shared logistics toepassen, meer op tijd plannen en minder op kilometers of verzendingen bundelen. Slim ruimte gebruik vraagt ook om actieve handhaving door de lokale overheid. Diezelfde overheid kan initiatieven faciliteren en koplopers privileges bieden. Bewustwording kan ook helpen om het ruimtegebruik te verminderen door bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de CO2 footprint van producten. Tot slot moeten de toeleveranciers zorgen voor de alternatieven met energie infra en ZE voertuigen.

Ook de minder technische en gedragsoplossingen maken de nodige reacties los bij de toehoorders, maar er blijkt wel consensus te zijn over het eindplaatje. Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming licht toe dat consistent beleid hiervoor de sleutel is. Anne-marie besluit dat als dit beleid bovendien gelijk is in alle gemeenten de branche hier zeker op zal kunnen anticiperen.