Opladen en oplossen in de binnenstad 

Workshop verzorgd door: TLN & evofenedex

Elektrische vrachtauto’s voor het bevoorraden van de binnenstad zijn er nog nauwelijks, maar dat gaat veranderen. Het is nu al belangrijk om over die bevoorrading na te denken. Welke voertuigen mogen nog de binnenstad in? Gaan we rechtstreeks bevoorraden, via een regiohub in elke regio of via city hubs direct naast de binnenstad? Tijdens de gegeven workshop door TLN en evofenedex werd duidelijk dat dit er een complex verhaal aan ten grondslag ligt. Welke oplaadbehoefte heerst er? Wil de ondernemer of transporteur zijn elektrische voertuigen onderweg opladen tijdens het eten van een boterham of juist in een hub dicht bij de stad? Kies je dan voor een hub dicht bij de stad dan moet u ook een keuze maken tussen langzaam en snel laden. Elke vorm van opladen heeft zo zijn voor- en nadelen. Ook moeten we gaan nadenken over het energienetwerk. Als er 50 elektrische auto’s worden opgeladen bij een distributiecentrum, heeft dit enorme gevolgen voor het netwerk. Kan het netwerk dit wel aan? Het aanleggen van een nieuwe elektriciteitsleiding vanuit het middenspanningsnetwerk brengt volgens de aanwezigen in de zaal veel kosten met zich mee voor de ondernemer. Een business case is dan moeilijk rond te krijgen. Een optie is dan om het hub te vestigen naast een middenspanningsnetwerk. Maar met wie ga je dan samenwerken? Wie is aanspreekbaar om te praten over de kosten van deze ‘dikkere’ kabels in de grond? De gemeenten, provincies, de rijksoverheid of de netbeheerder? U merkt het al. Er zijn veel complexe vraagstukken bij het opladen- en lossen in de stad. Wat is dan de volgende stap? Om een ideale opladen en lossen situatie te creëren is samenwerking erg belangrijk. De volgende stap moet zijn dat de overheid samen met de netbeheerders, ondernemers en brancheorganisaties om tafel gaan om te bespreken hoe elektrische bevoorrading in de binnenstad mogelijk kan worden. Alleen samen kunnen we de complexe uitdagingen van dit vraagstuk aan. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken bereiden wij een checklist voor waar alle betrokkenen in het land hun voordeel mee kunnen doen bij gesprekken en samenwerking.