Minder hinder door gestrande truck

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en De Verkeersonderneming slaan samen met TLN, evofenedex, BOVAG, VACO, CMV en CMV-bergers de handen ineen om de hinder als gevolg van vrachtwagens met pech terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

?In 2016 vonden er in Nederland ongeveer 3.500 pechverplaatsingen voor vrachtwagens plaats. In werkelijkheid ligt dit aantal veel hoger, omdat de private pechhulpverlening hierin niet is meegenomen. Ook komt het regelmatig voor dat zowel een berger als een pechhulpverlener voor hetzelfde incident wordt ingeschakeld door respectievelijk de verkeerscentrale en het eigen bedrijf van de vrachtwagenchauffeur.

Om onnodige vertraging door vrachtwagens met pech te voorkomen en de pechhulpverlening efficiënter te laten verlopen, is een brede coalitie van overheid en bedrijfsleven vanaf 3 april gestart met een uniek project in de regio Rotterdam.

Veiligheid en doorstroming

In dit project ‘optimalisatie incident afhandeling bij vrachtwagens in de regio Rotterdam’  neemt een pechhulpverlener bij een melding van een vrachtwagen met pech in de Rotterdamse regio direct contact op met de verkeerscentrale. De verkeerscentrale is daardoor eerder op de hoogte van een pechgeval. De wegverkeersleider bekijkt de situatie en zorgt voor de benodigde veiligheidsmaatregelen. Ook wordt voorkomen dat zowel een pechhulpverlener als een berger wordt ingezet.

Aan de hand van de effecten op de verkeersdoorstroming bepaalt de verkeerscentrale of de reparatie ter plekke uitgevoerd kan worden of dat het noodzakelijk is om de gestrande vrachtwagen te laten bergen en de reparatie op een veilige locatie (meestal een truckservicebedrijf, of een tankstation of parkeerplaats) uit te voeren. Belangrijke criteria voor de afweging voor een reparatie ter plekke of berging betreffen de aanrijtijd en benodigde afhandelingstijd. Welke aanpak is effectiever en heeft het minste effect op de verkeersdoorstroming?
 

Als voorbeeld: De verkeerscentrale krijgt direct een melding van een vrachtwagen met pech. De wegverkeersleider heeft daardoor nog keuzemogelijkheden en hij kan besluiten een vrachtwagen net voor de spits te laten bergen, wanneer dit sneller is dan een reparatie op dat moment. Voor het repareren of bergen moet altijd kort een rijstrook afgesloten worden, maar de wegverkeersleider kan nu meer regie voeren en de werkwijze kiezen die zo min mogelijk hinder oplevert voor de weggebruiker.

Voor meer informatie neem contact op met Monique Monster, woordvoerder bij De Verkeersonderneming via 06-46135035.