Logistisch bouwen

Door Bas Timmers

Alle bouw gerelateerde vrachten bedragen 33% van de totale mobiliteit rondom Rotterdam, en is daardoor een cruciaal onderwerp om efficiënter te gaan organiseren. Zeker als je weet dat slechts 40% van die aan- en afvoer van materialen/ mensen en materieel, efficiënt te noemen is. Daarbij komt nog eens dat onze infrastructuur krapper is geworden/ de bouwkolom sterk versnippert/onze economie verschuift naar 24/7 economie, en dat Rotterdam veel meer verwacht te gaan bouwen.

Hijs-, transport- en arbeidslogistiek bedragen 20% van de bouwsom. Vele onafhankelijke onderzoeken bewijzen dat een integrale organisatie van deze bewegingen, tot 30% optimalisatie en dus besparingen kan leiden. Deze besparingen komen niet vanzelf.

Dit proces begint bij bewustwording van aannemer/ leveranciers/ gemeenten/ omgeving. Er moet een dialoog komen met de bouwteams, leveranciers en overheden, om dit te onderbouwen wordt een logistieke analyse aanbevolen. Geruime tijd vooraf, in verlengde van de bouwplaats tekening en -plannen. Om de vele geïmproviseerde adhoc bewegingen te voorkomen, zal logistiek aan de voorkant van een project al meegenomen moeten worden. 

Bovendien zal de bouwgerelateerde logistiek, centraal geregeld moeten worden. Hiervoor is draagvlak van alle partijen op de bouw nodig, en ook in de omgeving. Er moeten vooraf duidelijke uitgangspunten en gedragsregels vastgelegd worden. Deze regels moeten ten tijde ook deskundig geïnstrueerd en gehandhaafd moeten worden. Hiervoor is het aan te raden om ter ondersteuning en opleiding een praktische logistieke toezichthouder (supervisor) in te zetten.

5 praktische tips hoe u de logistiek kunt beheersen en uw bedrijf kunt ontwikkelen :

Tip 1:                   
Maak een logistieke analyse (quickscan). 
Om alle betrokkenen weloverwogen te informeren en bewust te maken.

Tip 2:                   
Voorzie Logistieke deskundigheid (gekwalificeerd toezicht).
Losstaand van wetgeving etc., doe je er dit, anno 2018, niet meer even bij.

Tip 3:       
Concretiseer logistieke afspraken (menukaarten). 
Afspraken tussen betrokkenen, over materialen, mensen, materieel, en methoden.

Tip 4:                   
Visualiseer de bewegingen ter instructie voor de uitvoerenden.
Dus niet in complexe plannen of engineering, maar juist bottom up met draagvlak van de werkvloer

Tip 5:                   
Integreer veiligheid, om de vele logistieke besparingen te behalen.
Door een centrale communicatie met deskundige helpdesk.