Logistieke efficiency. Hoe houden we Rotterdam bereikbaar én leefbaar?

Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, De Verkeersonderneming, MRDH en gemeente Rotterdam organiseren een volgende bijeenkomst rondom de Stedelijke logistiek in Rotterdam. We weten elkaar nu te vinden, en laten elkaar niet meer los. Zo kunnen we samen werken aan nieuwe oplossingen.” 

Na eerdere succesvolle edities nodigen we opnieuw transporteurs, logistieke dienstverleners, verladers, winkeliers en overheden uit om ervaringen te delen over de mogelijkheden omtrent de logistiek in Rotterdam. Stedelijke logistiek is een zaak van ons allen. Samen kunnen we verandering en een efficiënte logistiek realiseren. 

Programma

Om 14.00 uur wordt u verwelkomd door dagvoorzitter Jean Paul Andela, gemeente Rotterdam. Hij gaat in op het thema “Logistieke efficiency – nieuwe manieren” en bespreekt wat de komende jaren op de kalender 2019-2025 staat, welke stappen worden genomen. 

Keynote speakers:

Vanmiddag hebben we wederom twee interessante sprekers: 
 
Rogier Havelaar, Directeur Stadslogistiek PostNL. Hij is verantwoordelijk voor de verduurzaming van logistiek in de binnensteden van Nederland. Of het nou een brief is of een pallet: alle post, pakketten en goederen moeten allemaal op een verantwoorde manier de stad in én uit. Door de toenemende drukte in de stad moeten we nadenken over slimme en efficiënte stedelijke distributie. Maar wat komt daar nou allemaal bij kijken? En, hoe kunnen we Stadslogistiek verder opschalen? In deze keynote zal Rogier zijn visie van een efficiënte stedelijke distributie delen. 
 
Ir. Frank Rieck is sinds 2004 werkzaam als lector Future Mobility bij Hogeschool Rotterdam bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Future Mobility betekent in ons land en voornamelijk in Rotterdam personen- en goederenvervoer in een 'urban' omgeving. Het onderzoeksdomein Future Mobility, Groene transport onderzoekt in dit kader de mogelijkheden van elektrische stadsmobiliteit en levert zo een bijdrage aan een stillere, schonere en energiezuinige regio. Ir. Frank Rieck is vanuit zijn lectoraat betrokken bij zowel landelijke als internationale samenwerkingen op het gebied van Smart e-Mobility. 

Weerzien:

Heeft u al een kijkje genomen op de infomarkt? Hier kunt u de hele middag terecht voor informatie. Aan het einde van de middag kunt u uw vakgenoten ook ontmoeten tijdens de afsluitende netwerkborrel. 

Workshops: 

Best practices in stadsdistributie

Hoe bevoorraad je zo efficiënt en schoon mogelijk de winkels in de stad? Wat kun je als bedrijf doen om slimmer en schoner met je stadsdistributie om te gaan ?Aan de hand van een aantal mooie praktijkvoorbeelden zal Ton Mooren van evofenedex u in deze interactieve workshop laten zien wat diverse bedrijven al doen om hun stadsdistributie efficiënter en schoner in te richten. 

Duurzaam bezorgen via een stadshub; iets voor mij? 

De bevoorrading van steden gaat veranderen. Drukte in stedelijke gebieden neemt toe, het aantal zendingen naar zowel particulieren als retailers neemt toe en tegelijkertijd moet de stad leefbaar blijven onder meer door zero-emissie bevoorrading vanaf 2025. Dit betekent dat er nieuwe manieren gevonden moeten worden om de stad effectief te bevoorraden. De expertgroep City Distribution -onderdeel van Shopping Tomorrow- verwacht dat de stadshub een belangrijke schakel in deze veranderingen zal zijn. Anne-Marie Nelck, specialist stedelijke distributie bij TLN en Dirk Sosef, vice president research and strategy bij Prologis zijn samen met Thuiswinkel.org initiatiefnemers van de expertgroep City Distribution en zorgen ervoor dat u naar huis gaat met concrete aanbevelingen over welke rol u kunt nemen als verlader, vervoerder, pionier of overheid.

Bouwlogistiek: efficiënt, slim en duurzaam de stad in 

De sector bouw is de grootste transporteur binnen de stadsgrenzen met 40% van de vrachtkilometers. In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen (Parijs-akkoord) - 49% CO2 uitstoot vermindering in 2030 – zijn al vele slimme oplossingen bedacht en geïmplementeerd zoals bouwlogistieke hubs, bouwticketsystemen, vervoer over water etc. Doel van al deze oplossingen is het verminderden van CO2 uitstoot, minder verkeersbewegingen en efficiency in de logistieke keten. De Verkeersonderneming neemt u samen met Arjan van Huizen van Van Wijnen mee in de praktijk van de bouwlogistiek en willen met u van gedachten wisselen over het concreet vormgeven van bouwlogistiek in de regio Rotterdam. 

Drones in the City project

Urban delivery met drones is iets nieuws en unieks. Bezorging met drones in een binnenstedelijke omgeving staat aan de vooravond van zijn ontwikkeling. Het bezorgen met drones in een stedelijke omgeving kent vele uitdagingen, zowel technisch (veilig landen en opstijgen) als praktisch (wet- en regelgeving). Gemeente Rotterdam is zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling rondom drones om de drukte in de stad te helpen reduceren. Future Mobility Network neemt ons mee en vertelt over dit project en challenge om zo kennis met betrekking tot de inzet van drone delivery verder te ontwikkelen.