Ontdek de toekomst van efficiënt en duurzaam wegvervoer!

Kom naar de conferentie HVTT15 in Rotterdam

Van 2 tot 5 oktober 2018 vindt in Rotterdam het tweejaarlijkse internationaal symposium Heavy Vehicle Transport Technology plaats. Vier dagen lang wisselen experts kennis en ervaringen uit, over de grenzen van wetenschappelijke en beleidsdisciplines heen.

Thema van het symposium: Economy on wheels. Fast changes, slow structures

Is de groei van het wegvervoer in strijd met het klimaatbeleid en de CO2-reductiedoelstellingen of zou het samen kunnen gaan? Hoeveel  vertrouwen en zekerheid is nodig om data realtime te delen, zodat goederenvervoer over de weg efficiënter verloopt? Deze en andere dilemma’s komen aan bod op de HVTT15, het internationale symposium  over wegvervoer. De centrale vraag op de HVTT15 is, hoe snelle veranderingen ingepast kunnen worden in bestaande structuren, die in de praktijk traag veranderen. Denk aan verouderde wegen en bruggen, historisch gegroeide steden, gevestigde marktstructuren, wetgeving et cetera.

Inspirerend programma

In een afwisselend en inspirerend  programma met 3 plenaire sessies, 24 parallel sessies  en 11 side events, komen sprekers van topuniversiteiten zoals TU Eindhoven en het Amerikaanse MIT, bedrijven als Nike en UPS aan het woord. Er is aandacht voor thema’s als de energietransitie, infrastructuur, ITS, regelgeving en veiligheid. Daarnaast is er volop de gelegenheid om ervaring uit te wisselen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven,  overheden en kennisinstituten uit alle werelddelen.

Technologische vernieuwingen creëren nieuwe mogelijkheden voor wegvervoerders – denk aan ontwikkelingen zoals smart cities en intelligente mobiliteit. Zo is de Rotterdamse haven vorig jaar door de Europese Commissie aangewezen als proeftuin voor truck platooning.

Aanmelden

Met een vierdaags state-of-the-art programma in De Doelen is HVTT15 dé plek waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen zoeken naar antwoorden. Doe mee, denk mee én laat je bijpraten. Kijk op www.hvtt15.com en koop een ticket voor 1 dag of voor heel de week.