Inspirerende bijeenkomst Logistiek010 op 12 april 2018 

De Verkeersonderneming, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de gemeente Rotterdam organiseerden op 12 april j.l. de bijeenkomst Logistiek010. Centrale thema tijdens deze bijeenkomst: Innovatie en inspiratie, blijf bewegen in de hectiek. Hoe houden we Rotterdam bereikbaar én leefbaar? Stedelijke logistiek is een zaak van ons allen. 

Dagvoorzitterdagvoorzitter Cees Vingerlingopende de middag. Sinds 2015 is hij namens De Verkeersonderneming gebiedsregisseur Rotterdam Zuidwest en is hij  namens VNO-NCW mobiliteitsmakelaar Rotterdam. Hij ging in op het thema “Innovatie en inspiratie, blijf bewegen in de hectiek”en besprak de recent behaalde resultaten Logistiek010.

Jan Robbert Albrechts, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer gemeente Rotterdam, vertelde dat meerdere privileges in een vergevorderd stadium zijn om binnenkort live te gaan. Deze privileges zijn speciaal voor bedrijven met elektrisch voertuigen. Met deze regeling wil gemeente Rotterdam het  emissievrij goederenvervoer stimuleren.

Een primeur is de BESPARINGSCALCULATOR die nu hier beschikbaar is. Met deze calculator kan een theoretische schatting van de kostenbesparing, terugverdientijd en uitstootreductie gedaan worden. Dit wordt gedaan door het gebruik van een stationair afslaan systeem, telematica (rijgedrag monitoring) en het behouden van de juiste bandenspanning. Deze besparing en reductie is specifiek  ontwikkeld voor alle voertuigen in de categorie zware bedrijfswagens die rijden op diesel. Dit zijn voornamelijk bussen en vrachtwagens.  

Meer informatie over o.a. telematica en bandenspanning vindt u op ons Kennisplein.

Esra Broekhof, programma-manager ECOSTARS gaf een korte toelichting op de recent behaalde resultaten van ECOSTARS. ECOSTARS heeft inmiddels 370 leden. In het afgelopen halfjaar zijn er 55 nieuwe leden toegetreden. Daarnaast zijn ervijf heraudits gedaan die allen een 5 sterwaardering kregen. 

Gerard Eijkelenboom deelde de resultaten over de Marktplaats voor Logistiek. De Verkeersonderneming is op de Marktplaats voor Logistiek de samenwerking aangegaan met partners die slimme producten en diensten hebben om uw efficiency te ondersteunen. Het zijn zeer verschillende diensten maar een ding hebben ze gemeenschappelijk: ze combineren logistieke efficiency met het mijden van de spitsen. Meer info: www.marktplaatsvoorlogistiek.nl

Roger Demkes, directeur van De verkeersonderneming, nam de aanwezigen kort mee in alle wegwerkzaamheden die de komende jaren in de regio staan gepland. Door Rijkswaterstaat genoemd: “De grootste onderhoudsopgave ooit!

Daarna was het woord aan de keynote spreker van deze bijeenkomst: Lois Brett, Project Leader, Battery Testing Project (BATTEST), werkzaam voor de European Commission Joint Research Centre. Zij nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen en kansen voor Europa en Nederland. Hoe ziet de toekomstige batterijtechnologie eruit? En wat betekent dit voor elektrisch vervoer?

Haar presentatie kunt u hier downloaden.

Na het plenaire programma van Logistiek010 kregen bezoekers de kans om aan twee workshops over transport in Rotterdam deel te nemen.  

De verschillende workshops tijdens Logistiek010 trokken de aandacht. Vele bezoekers bezochten de sessie over het grootste onderhoudsprogrammaooit hier in de regio in de komende 10 jaar. Hoe gaan we de bijbehorende problemen samen oplossen? Maar ook in de sessie Van de Velden die elektrische vrachtvoertuigen bouwt, verkoopt en verhuurt werden veel vragen gesteld.

Weerzien
Aan het einde van de middag nam Cees Vingerling de dag door. Deze bijeenkomst heet grote waarde voor de logistiek in Rotterdam. De laatste trends zijn gedeeld, met heeft ideeën opgedaan en met andere experts hun eigen innovaties aanscherpen. Tijdens de netwerkborrel werd dan ook veel uitgewisseld met elkaar.

*** SAVE THE DATE ***

Op 3 oktober organiseren we een nieuwe bijeenkomst om dit weer mogelijk te maken. En deze keer wordt het groter dan ooit. Een extra groot evenement, genaamd Logistiek010+, voor alle vervoerders en verladers in en om de regio Rotterdam. Een Kennisplein van producten van software en producten, inspirerende sprekers en aansprekende workshops over innovaties over verschonen van voertuigen en efficiëntere logistiek. Ideeën kan je nu al opdoen op het kennisplein

Wilt u zeker zijn van een plaats? Meld u dan nu alvast aan via logistiek010@rotterdam.nl

Wilt u aanwezig zijn als exposant? Klik hier