FLEX EV: Zero Emissie stadslogistiek

Workshop verzorgd door Mareike Brühl (PitPoint) en Hans Quak (TNO), namens het gehele consortium FLEX EV (PitPoint, TNO, DHL, Roadrunner Koeriers & Emoss). 

Hoe kunnen we een Zero Emissie stadslogistiek realiseren: naast vragen rond zero emissie voertuigen is er ook nog onduidelijkheid rond laadstrategieën die bij kunnen dragen, ook als de route langer is dan de range van de batterij. Slim laden tijdens een rit verhoogt niet alleen de effectieve actieradius van een elektrisch voertuig, het voertuig zelf zou ook met kleiner accupakket uitgevoerd kunnen worden; wat bij kan dragen aan een lagere aanschafprijs. Op het moment is het echter nog niet duidelijk op welke wijze (snel)laden geïntegreerd kan worden in de dagelijkse operaties, waar (snel)laadinfrastructuur zou moeten komen, hoe er capaciteit gereserveerd kan worden, etc. Over deze vragen denken we vanuit het project FLEX EV ook na. In de workshop stelde het consortium FLEX EV hun concept voor: door een innovatief semi-publiek snellaadplein op een strategische locatie kan laden effectief georganiseerd worden en kunnen voertuigen langer worden ingezet.

In het gesprek dat vervolgens met de deelnemers ontstond, kwamen een aantal waardevolle conclusies naar voren. De innovatie in FLEX EV zit vooral in het in de praktijk testen van zero emissie inzet van voertuigen op lijnen groter dan de actieradius van de batterij – en dat binnen een commerciële logistieke omgeving. De ervaringen uit dit project zullen veel inzichten opleveren in hoe de transitie het beste vorm gegeven kan worden. Daarnaast wordt er een reserveringsfunctionaliteit voor het laden ontwikkelt. Door een van de deelnemers werd geopperd om de lessons learnedvanuit andere reserveringssystemen (parkings of terminals) te bestuderen om zo de functionaliteit op de beste manier aan te laten sluiten bij de logistieke operatie.

De volgende stap is het uitwerken van het FLEX EV concept in de praktijk en het delen van de opgedane inzichten. 

Wij zijn nog steeds benieuwd naar de mening van ondernemers: in hoeverre zou dit concept voor jouw de transitie naar zero emissie kunnen versnellen? Wat zou er voor jou qua laadinfrastuctuur handig of nodig zijn?