ECOSTARS

Workshop verzorgd door Esra Broekhof, gemeente Rotterdam                                                                

Introductie

De Europese Unie startte het stimuleringsprogramma ECOSTARS om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, de CO2 uitstoot te reduceren en draagvlak te verkrijgen vanuit de transportindustrie voor duurzaamheidsbeleid. Sinds 2013 komen auditors van de gemeente Rotterdam bij bedrijven voor een gratis advies over hun wagenpark en brandstofbesparing. 

Vanaf 2015 is het programma door de gemeente Rotterdam zelf voortgezet en onderdeel van Logistiek010 geworden. Inmiddels zijn er ruim 400 deelnemers! 

Veranderingen in 2019

Programmamanager Esra Broekhof van de gemeente Rotterdam presenteert een aantal zaken die gaan veranderen. Zo wordt het advies dat gegeven wordt aangevuld met een concreet advies over de aanschaf en inzet van Zero Emissie Voertuigen. De Ecostars waardering wordt van belang bij aanbestedingen die de gemeente Rotterdam gaat doen. Tot slot komt er een extra ster, de ZEV-ster. Deze ster geldt voor bedrijven die al voertuigen hebben die op elektriciteit of waterstof rijden.

Strenger waarderingssysteem

Het ECOSTARS programma is gestart met audits in 2013, met een waarderingssysteem dat recht deed aan de toen beschikbare voertuigen en (technische) hulpmiddelen op de markt. Het behalen van een maximale score van 5 sterren was toen bijzonder te noemen. Een wagenpark met Euro VI voertuigen was eerder uitzondering dan regel. Inmiddels is dit anders. Daarom gaat vanaf vandaag (3 oktober 2018) een strengere waardering gelden. Niet alleen voor nieuwe aanmelders, maar ook bedrijven die langer dan 2 jaar geleden ge-audit zijn krijgen een herwaardering.

Nieuwe deelnemer

Brand Energy & Infrastructure Services is als nieuwe ECOSTARS deelnemer aanwezig bij de workshop. Het certificaat met 4 sterren wordt aan hen uitgereikt.  Dhr. Ortet van Brand Energy geeft aan dat de ECOSTARS audit erg nuttig is geweest: “We gaan de tips meenemen bij de planvorming van 2019. We willen ook graag het nieuwe rijden gaan implementeren, daar valt nog veel winst te behalen.”