Bouwlogistiek 

Workshop verzorgd door: Mark Moerman, Count & Cooper en Bas Timmers, De Verkeersonderneming

Tijdens de workshop bouwlogistiek nemen we u mee in het Forum project, dit is een grootschalige combinatie van nieuwbouw, sloop en renovatie. Er worden winkels, woningen en een ondergrondse expeditie gerealiseerd.

Het Forum project, ligt midden in het centrum van Rotterdam aan de drukste winkelstraat van de stad, de Coolsingel. De locatie is op een druk bebouwde omgeving, op gepaste afstand van snelwegen. Hier hebben we te maken met autoverkeer, voetgangers en OV.

Tevens is de Coolsingel regelmatig een podium van diverse evenementen en zijn er diverse bouwprojecten rondom het centrum van Rotterdam. Dit levert de nodige logistieke uitdagingen op voor het realiseren van zo’n project. 

Behalve logistieke en plannings-technische uitdagingen heeft dit project een impact op de stad Rotterdam. Uiteraard als het project af is, maar ook gedurende de realisatie.

Hoe houden we Rotterdam bereikbaar, hoe minimaliseren we overlast en hoe stimuleren we economische groei als project team?

Om dit te realiseren leidde dit tot een Logistieke samenwerking met  Count & Cooper , Spranger en De Verkeersonderneming.

Dit leidde tot de totstandkoming van een logistiek plan. Waarbij alle processen, maatregelen en afspraken vast worden gelegd in een logistiek plan. Dit logistiek plan maakt onderdeel uit van inkoopprocedures en wordt besproken bij start overleg met partners.

In de fase van het opstellen is er 5x gesproken met de Verkeersonderneming. Op deze manier hebben wij ervoor gezorgd dat alle belangen behandeld zijn en in zekere mate onderdeel zijn geworden van het plan:

  • Bereikbaarheid
  • Economische Groei
  • Milieu
  • De next step: Data Deling

De Verkeersonderneming kan voorafgaand aan een bouwproject een logistiek vooronderzoek (scan) de mogelijkheden en uitdagingen in kaart brengen. In een heldere rapportage worden de adviezen en aanbevelingen vastgelegd, wat een uitstekende basis vormt voor een gedetailleerd en goed onderbouwde uitvraag. Ook adviezen over de borging van de logistiek gedurende de bouwfase worden in het logistiek vooronderzoek meegenomen. Er zal een duidelijke potentieel bepaling gedaan worden op het gebied van spitsmijdingen. 

Tijdens het vooronderzoek wordt op structurele wijze gekeken wat er gezamenlijk sneller, slimmer, en schoner kan worden uitgevoerd. Daarnaast kan de Verkeersonderneming faciliteren dat de relevante partijen betrokken worden. Denk hierbij aan de gemeente, provincie, RWS.