Boeiende bijeenkomst Logistiek010

Donderdag 2 november 2017

De Verkeersonderneming, evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de gemeente Rotterdam organiseerden op 2 november 2017 de bijeenkomst Logistiek010. Deze keer in RAAF Rotterdam. Centrale vraag tijdens deze bijeenkomst: Inkopers aan het stuur? Stedelijke logistiek is een zaak van ons allen. Ook inkopers spelen een belangrijke rol. Of staan zij eigenlijk aan het stuur? Hoe belangrijk is slimme inkoop voor de logistiek? 

Na de centrale opening, met onder meer een lezing over de kansen voor lokale overheden om slimme inkoop en schone stedelijke logistiek te ondersteunen van Dr Jacques Leonardi, gingen transporteurs, verladers, inkopers en winkeliers in verschillende workshops met elkaar in gesprek.

Aan het einde van de middag schoven wethouder Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van gemeente Rotterdam, Roger Demkes, directeur De Verkeersonderneming en de workshopleiders bij de dagvoorzitter aan tafel om belangrijke resultaten te delen en de rol van overheid en bedrijfsleven te bespreken.  

Dagvoorzitter Anne Griffioen , evofenedex, dagelijks bezig met het stimuleren van slimme, schone en duurzame stedelijke distributie, opende de middag.

Deze middag een primeur voor Logistiek010. Coen Worst van Supermarkt COOP maakt bekend dat ze nu volledig elektrisch gaan beleveren in Rotterdam. BREYTNER is hun partner.

Esra Broekhof, programma-manager ECOSTARS geeft een korte toelichting op de recent behaalde resultaten van ECOSTARS. ECOSTARS heeft inmiddels 308 leden en meerdere positieve her-audits gedaan bij bedrijven die daardoor een hogere sterwaardering kregen. Aansluitend werd door Esra het eerste exemplaar van het magazine Logistiek010 uitgereikt aan de dagvoorzitter.

Roger Demkes van de Verkeersonderneming deelde behaalde resultaten van Beter Benutten: dagelijks 900 logistieke spitsmijdingen op de wegen rond Rotterdam. Er is samenwerking met meer dan 50 bedrijven in de logistieke sector, een mooi resultaat.

Daarna volgde een inspirerende presentatie van onze keynote speaker Dr. Jacques Leonardi, senior researcher aan de Universiteit van Westminster te Londen, onderdeel van het logistieke onderzoeksteam en richt zich op ontwikkeling en evaluatie van duurzame oplossingen in logistiek.

Download de presentatie.

Na het plenaire programma van Logistiek010 kregen bezoekers de kans om aan twee workshops over transport in Rotterdam deel te nemen.  Centraal stond de vraag ‘Inkopers aan het stuur?’. Tijdens de interactieve workshops werd kennis gedeeld en uitgedaagd om oplossingen omtrent efficiëntere logistiek en verduurzaming aan te dragen.

Save the date

Op 12 april 2018 vindt de volgende bijeenkomst Logistiek010 plaats.
Noteer alvast de datum in uw agenda!