Bijeenkomst Stadslogistiek 010 donderdag 17 september

Op 17 september vond in het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen de bijeenkomst ‘Stedelijke Logistiek in Rotterdam: Nu, straks en in de toekomst’ plaats. Op de gastenlijst stonden belanghebbenden uit het bedrijfsleven, wetenschappers en medewerkers van de gemeente. De centrale vraag: Hoe krijgen we de lucht in Rotterdam schoner zonder de bedrijvigheid te belemmeren?

De conferentie op het RDM-terrein werd voorgezeten door Jeroen de Veth van ondernemersorganisatie EVO. Hij wees de ruim honderd aanwezige deelnemers op het doel van de bijeenkomst: ‘Dit is een goed moment om oplossingen te vinden voor duurzamer vervoer in Rotterdam. Het bedrijfsleven of de gemeente kan dit niet alleen oplossen, dit moeten we samen doen. We zijn hier allemaal vertegenwoordigd, dus deze bijeenkomst is een goed moment om afspraken te maken. En om te zorgen dat we die afspraken hierna ook nakomen. We moeten niet alleen nu over duurzaam vervoer praten, we moeten dit ook echt gaan doen.’

Programma

Tijdens de conferentie konden bezoekers luisteren naar een betoog van Susanne Balm van de Hogeschool van Amsterdam over duurzaam gedrag. Ook kregen verschillende transportbedrijven uit de regio-Rotterdam een Ecostarscertificaat vanwege hun milieuvriendelijke logistiek.

Naast de plenaire bijeenkomst konden bezoekers van het evenement enkele workshops bijwonen. De thema’s waren Zero Emissie Stadslogistiek; In-car systemen; Ontkoppelpunt aan de rand van de stad; Gebundeld de stad in, de rol van stadslogistiek in de toekomst; Data delen; Privileges als prikkel; Delivery last mile naar de consument. Tijdens de workshops konden bezoekers discussiëren en tot samenwerkingen komen. Ook werden ze door ondernemers en wetenschappers bijgepraat over ontwikkelingen in het veld.

Samen doen

De dag werd afgerond met een centrale borrel. Dagvoorzitter De Veth sloot af met de wens dat deze bijeenkomst leidt tot resultaten: ‘We weten elkaar nu te vinden, en laten elkaar niet meer los. Zo kunnen we samen werken aan nieuwe oplossingen. Niet door te praten, maar door te doen.