Best Practices

Door Paul van der Hurk

Tijdens deze workshop wordt uitgelegd hoe bedrijven met praktische oplossingen kunnen besparen op hun brandstofverbruik.

Het managen en beperken van het brandstofverbruik resulteert niet alleen in lagere brandstofkosten, het draagt ook bij aan:

  • Minder onderhoud
  • Tevredenere werknemers
  • Minder schades
  • Verhoging leefbaarheid door minder CO2 uitstoot

Er wordt geadviseerd het wagenpark om de vijf jaar te vernieuwen. Bij het nastreven van een duurzaam wagenpark is het belangrijk dat bij de aanschaf van een nieuw voertuig de emissiewaarden en fit-for-purpose van het voertuig worden meengenomen.

Een aantal praktische oplossingen om brandstof te besparen wordt besproken:

Het opzetten van een brandstofmanagementprogramma

Het opzetten van een overzicht van het verbruik (a.d.h.v. van data van tankpassen en/of black box) en dit verbruik vervolgens met individuele medewerkers bespreken kan leiden tot meer bewustwording bij de medewerkers. Bewustwording is de eerste stap naar zuiniger rijden en een lager verbruik.

Volgen van een rijtraining: ‘’Het Nieuwe Rijden’’

  • Door slimmer te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” kan een chauffeur tot 20% brandstof besparen.
  • Daarnaast zorgt het volgen van een rijtraining tot minder ongelukken en een lagere CO2 uitstoot.

Aanbrengen startstop systeem/systeem om stationair draaien tegen te gaan

Het automatisch of na een vooraf ingestelde tijd laten afslaan van de motor voorkomt dat er onnodig brandstof wordt verbruikt

Inzet telematica als een black box en track and trace systeem


Track & Trace systeem

Kan helpen bij optimale planning van routes. Door het minder rijden van “onnodige kilometers”  kan dit besparing van brandstof en CO2 uitstoot opleveren.

Black box systeem

Een black box systeem levert informatie over:

- het realtime brandstofverbruik en CO2 uitstoot

- het rijgedrag van een chauffeur. 

Voordelen van het gebruik van een black box zijn onder meer een helder inzicht in het rijgedrag en brandstofverbruik en de mogelijkheid tot terugkoppeling op het rijgedrag naar de chauffeur toe. Dit kan uiteindelijk leiden tot verbeterd rijgedrag van de chauffeur met een lager brandstofverbruik, minder schades en onderhoud en een lagere uitstoot tot gevolg.

Ecodrive

Het systeem Ecodrive wordt besproken. Ecodrive kan onder meer de maximumsnelheid, acceleratie en toerental van een voertuig beperken.

Dit systeem stimuleert “Het Nieuwe Rijden” in de praktijk. Chauffeurs worden bij afwijkend rijgedrag gecorrigeerd door het systeem. Dit leidt tot een lager brandstofverbruik en CO2 uitstoot, daarnaast zorgt het ook voor minder schades en onderhoud.

Bandenspanning

Door regelmatig de bandenspanning van voertuigen te controleren kan eenvoudig brandstof bespaard worden.

Voor bestelbussen worden aangeraden de bandenspanning maandelijks te controleren, voor vrachtwagens is dit elke 2 a 3 weken

Opzetten stimulerings-/beloningsprogramma

Overzichten betreffende het brandstofverbruik en het rijgedrag van een chauffeur kunnen de basis voor het opzetten van een stimuleringsprogramma zijn.

Het uitroepen van een chauffeur van de maand/kwartaal gekoppeld met een (financiële) beloning kunnen de motivatie van een chauffeur doen toe nemen om zuiniger te rijden. Naast een individuele beloning kan ook een teambeloning helpen bij het terugdringen van het brandstofverbruik.

Opmerkingen van deelnemers tijdens de workshop

Tijdens de workshop gaf een van de deelnemers aan dat het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is een goede balans te vinden tussen zuinig rijden en een goede performance. 
Zo reed een werknemer erg zuinig, maar scoorde onvoldoende op de performance. Enerzijds verdient deze werknemer een compliment voor zijn rijgedrag, anderzijds een reprimande gezien zijn prestaties. 
De deelnemer geeft aan het ook andersom mee te maken: goede performance, maar geen bewustzijn omtrent zuinig rijden.

Om deze factoren meer in balans te krijgen heeft de betreffende werknemer op het kantoor van de leidinggevende te horen gekregen hoe hij op beide aspecten voldoende kan scoren. Voor deze setting is bewust gekozen, aangezien dit voor de werknemers een ‘minder veilige’ omgeving is. Wanneer de werknemer progressie laat zien beloont de werkgever hem met complimenten in een ‘veiligere’ omgeving als de kantine.

De meeste deelnemers aan de workshop geven aan dat hun werknemers geen of een beperkte rijtraining volgen. Dit zijn met name bedrijven met een wagenpark dat uit bestelbussen bestaat. Wel wordt wel veelvuldig gemaakt van verschillende telematica. 

Sommige deelnemers kiezen er bewust voor geen gebruik te maken van een start-stopsysteem aangezien deze zorgt voor een verkorte duur van de accu.
Een automatisch stationair afslaan systeem is niet altijd toepasbaar in de praktijk. Bijvoorbeeld als een wagen met kraanopbouw moet blijven draaien. 

Ontwikkelingen rondom elektrificeren van groter materieel vorderen. In Utrecht rijdt er een betonmixer met een hybride elektromotor. Dit zorgt voor een lager gebruik van fossiele brandstoffen.
Eén van de deelnemers geeft aan de inzet van elektrische voertuigen overwogen te hebben. Echter vanwege de beperkte actieradius van de huidige elektrische bestelbussen op de markt is besloten deze voertuigen nog niet aan te schaffen.

Elektrisch vervoer geeft ook een beperking door het gewicht van de batterij. In steden hebben de vervoerders vaak te maken met gewichtsbeperkingen. Dit zou betekenen dat ze minder gewicht zouden kunnen vervoeren.

Bekijk hier de hele presentatie.