Weesgeenpanda! GaBundelen.nl

De workshop bundelen werd verzorgd door Pauline van Beusekom, docent Logistiek & Supply Chain Management aan de NHTV. Het doel was de deelnemers aan het denken te zetten, te informeren en in aanraking te brengen met de beschikbare tools. De twee sessies kenmerkten zich door een grote verscheidenheid aan deelnemers. Zo waren er transporteurs, ambtenaren van Gemeente Rotterdam en Ministerie van I&M aanwezig, maar ook consultants, studenten en afgevaardigden van grote bedrijven als Ahold en Jumbo.

In de introductie werden de volgende voordelen van bundelen besproken:

  1. Kosten besparen
  2. Betere service
  3. Flexibiliteit verhogen
  4. Toekomstbestendig
  5. Duurzaamheid

Dat het onderwerp ‘bundelen’ leeft onder de aanwezigen werd al snel duidelijk. Met name de grotere partijen zijn al actief bezig met optimalisatie voor bundelen. Zo combineert Ahold goederenstromen met Gall&Gall en Etos en maakt Suez gebruik van containers die na het afleveren van goederen ook gebruikt kunnen worden als afvalstort om lege ritten te minimaliseren.

Genoemde voordelen van bundelen zijn betere service, verlaging van de kosten, kwaliteit verhogen en anticiperen op toekomstige regulering in steden. Voor de initiërende rol wordt vooral gekeken naar de grote spelers in de ketens omdat de risico’s voor hen vaak relatief minder groot. Zij moeten dan vervolgens de kleinere partijen meetrekken in de ontwikkeling. Daarnaast werd ook duidelijk dat van de overheid verwacht wordt dat zij faciliterend zullen om initiatief te stimuleren.

Faciliterende aspecten voor bundelen zijn technologie, vertrouwen, regulering en maatschappelijke verantwoording. Weerstand komt vooral vanuit de angst omzet te verliezen, het samenwerken en data delen met concurrenten, de opdrachtafhankelijkheid en het type markt.

De workshop maakte duidelijk dat bundelen een zeer relevant onderwerp is dat veel kansen biedt voor verschillende bedrijven, maar ook de nodige weerstand en risico’s met zich meebrengt. Al met al was het zeer positief om te zien dat de urgentie en het nut van bundelen door velen wordt erkend.