Financiën

Financiering is de hockeystick naar de stadslogistiek van morgen.

Door Bart Banning (ABN Amro) en Jochem de Klein (ABN Amro)

De innovatiekracht binnen de transportketen heeft enorme potentie. Veelal wordt creativiteit beperkt door onvoldoende financiële mogelijkheden. Green Deal 010 vraagt om een andere aanpak. In onze overtuiging kan dat! In deze workshop zijn de stakeholders het gesprek aangegaan over de wijze waarop de financierders met alle andere partijen de stadsdistributie toekomstbestendig kunnen maken.

Om ons heen zijn een aantal maatschappelijk uitdagingen die alleen maar groter worden. Denk aan de impact van economische groei, verstedelijking op de CO2 uitstoot. Nieuwe technologie is de kans om op dit op te lossen. Er zijn echter veel onzekerheden, zoals welke technologie wordt de toekomst. ABN Amro is expliciet op zoek naar samenwerking, samen die innovatie mogelijk te maken.

Het gaat veel over rendement en risico. Maar duurzame innovatie kost in beginsel geld. Veelal worden de lasten gedragen door de uitvoerende partij in de keten, de logistiek dienstverlener. ABN Amro stelt een nieuwe ecosysteem voor waarbij alle partijen samenwerken, om zo de risico’s te verdelen en lasten samen te dragen. Dat gaat om financiers, logistieke dienstverleners, verladers, en toeleveranciers. En dan in combinatie met de doelstellingen van de sector en de kennis over technologische innovatie. In de discussie wordt ook de verzekeraar toegevoegd aan deze lijst.

Verder wordt gesproken over bankgaranties. Elke partij in de keten vraagt om bankgaranties, die voor dit soort innovatieve producten moeilijk afgegeven worden. Is het niet mogelijk om samen te werken in plaats van dit iedere apart te organiseren? Nu spreekt de bank maar met één partij uit de keten, dat is zijn klant.

In de discussie wordt ook uitgesproken over het zoeken naar creatieve oplossingen. * Een elektrisch vrachtvoertuig heeft als restwaarde bijvoorbeeld de waarde van een mobiele powerbank. * Kan een bank helpen bij het organiseren van het verkrijgen van subsidie. * In Nederland zijn we sterk in de tweedehandsmarkt van voertuigen; Kan je daarom ook niet uitgaan van een hogere restwaarde dan nul euro voor een dergelijk innovatief voertuig. * Banken zouden ook samen kunnen werken om een oplossing voor deze markt. * Is de publieke opinie ook wat waard in de business case? * Kunnen we niet iets leren van bedrijven als Philips die hun innovaties eerst als high end product op de markt zetten?

Tot slot geeft de ABN Amro het voorbeeld van Coca cola. Om hun CO2-ambities waar te maken hebben zij een aanbesteding uitgezet onder truckleveranciers, logistiek dienstverlener en brandstofleverancier. Door dat iedere ketenpartner (Cocal cola,DAF, Nijol en Zandbergen) bereid was een gedeelte van het extra risico op te pakken (onderhoud, meerverbruik brandstof etc)  was deze innovatie wél mogelijk.

Conclusie is dat de financierder te vaak enkel als sluitstuk in het verhaal zit, en dat de innovatie sneller succesvol kan worden ingezet door ook alle partijen (ook de financiers) in de keten in een eco-systeem met elkaar aan de tafel te brengen. Dan kunnen we versnelling (de hockeystick) geven aan duurzame logistiek