'Stadsdistributie met schone trucks is duurzamer dan met bestelauto's'

Schone vrachtauto’s moeten toegang houden tot binnensteden. Stadsdistributie met deze vrachtauto’s is namelijk duurzamer en efficiënter dan met bestelauto’s. Dat vinden de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Veldhoven (D66) van IenW bleek vorige week bij een Kamerdebat afgelopen week.

TLN en evofenedex reageren verheugd op deze conclusie van Van Veldhoven. Volgens beide organisaties staat in veel gemeenten de toegang van vrachtauto’s tot de binnenstad onder druk. Ook wanneer het om schone of zelfs zero emission-vrachtauto’s gaat. Zowel TLN als evofenedex vroegen bij Kamerleden aandacht voor dit probleem, voorafgaand aan het debat over duurzaam vervoer.

Truck wint glansrijk van bestelauto

Een trekker met oplegger vervoert evenveel goederen als dertien bestelauto’s en in een bakwagen past zeven keer zoveel als in één bestelauto, rekende Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) de staatssecretaris voor. In die vergelijking wint een trekker het glansrijk van de bestelauto rijdend op diesel. Bovendien heeft dit een positief effect op de bereikbaarheid en veiligheid in de stad. Hoe minder verkeersbewegingen, hoe beter.

Inzetten op binnenstedelijke hubs

Staatssecretaris Van Veldhoven onderschreef het pleidooi van Dijkstra en benadrukte de innovaties op het gebied van duurzamere voertuigen. Er zijn diverse elektrische voertuigen in ontwikkeling en ook de CO2-normen voor vrachtauto’s worden aangescherpt in Europa: ‘gewone’ vrachtauto’s met dieselmotoren worden dus ook steeds schoner. Daarnaast stellen evofenedex en TLN dat ze nauw samenwerken om het vervoer steeds efficiënter en dus duurzamer te maken door in te zetten op samenwerking tussen verladers, vervoerders en binnenstedelijke hubs.

Harmonisering milieuzones

Van Veldhoven benadrukte in het Kamerdebat donderdag nogmaals dat zij zich hard wil maken voor de harmonisering van milieuzones, om een lappendeken aan regels tegen te gaan. Dit wil ze onder meer doen door meer gemeenten te betrekken bij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Want hoe meer gemeenten zich aan de richtlijnen van die Green Deal houden, hoe meer uniformiteit. Nu nemen er veertien gemeenten deel, maar dat wil de staatssecretaris uitbreiden naar alle veertig grote gemeenten in Nederland. Daarnaast komt ze met nieuwe plannen voor bestelauto’s en milieuzones. In die plannen schenkt Van Veldhoven onder meer aandacht aan voldoende laadpalen voor bestel- en vrachtauto’s.

BRON: logistiek.nl