Pakketbezorging zonder uitstoot

Belt er bij u ook steeds vaker een pakketbezorger aan? Met een pakket voor u of voor uw buurman/-vrouw die niet thuis is? Veel van die bezorgers rijden in dieselbusjes. Net als DPD, een van de grote pakketbezorgers in Nederland (en wereldwijd). Samen met TNO kijkt DPD naar mogelijkheden om haar vervoer in Rotterdam milieuvriendelijker te maken.

Kan DPD geheel of voor een deel overgaan op pakketbezorging per elektrische busjes? Of per (elektrische) bakfiets? Of kan het bedrijf wellicht veel milieuwinst behalen door kortere en slimmere routes te rijden? Deze vragen – en meer – komen aan de orde in de haalbaarheidsstudie die eind dit jaar klaar moet zijn. Voor dat onderzoek hebben DPD en TNO een overheidssubsidie van 50.000 euro ontvangen vanuit DKTI (zie het kader).

Ambitieus

Hans Quak is namens TNO bij het onderzoek betrokken. ‘Hoofdvraag is: hoe kan DPD de stad Rotterdam zo efficiënt mogelijk emissievrij beleveren. Rotterdam wil toe naar zero-emissie-logistiek in het centrum in 2025. Dat is een ambitieus voornemen, zeker als je ziet hoe weinig milieuvriendelijk de pakketbezorging en het goederenvervoer nu zijn. Er rijden in Nederland zo’n 900.000 dieselbussen rond en nog maar 2500 elektrische bestelbussen.’

Kleine mobiele hub

DPD vervoert zelf geen pakketten, maar huurt daarvoor andere bedrijven in. Het bedrijf kan deze onderaannemers niet dwingen om over te gaan op bijvoorbeeld elektrische voertuigen. In dit project onderzoeken de partijen wat DPD kan doen om het Rotterdamse centrum zonder emissies te bevoorraden.

Vragen hierbij zijn: is het dan per se nodig om 100% over te gaan op elektrische bussen, of kan je ook denken aan de vestiging van een kleine mobiele hub (soort verzamelplaats, red.) die de basis is voor elektrische bakfietsen voor pakketbezorging. Quak: ‘Het is belangrijk dat – eventueel in te zetten – elektrische voertuigen tijdig en adequaat de batterij kunnen opladen, ook als dit tegelijk gebeurt met het sorteren van de pakketten op het depot van DPD. We kijken wat daarvoor nodig is.’

 

Subsidieregeling

De subsidie die in dit artikel is genoemd, komt voort uit de ‘Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport (DKTI)’. Deze regeling bestaat sinds vorig jaar en loopt tot en met 2021. Het initiatief van DPD en TNO heet voluit ‘Haalbaarheid Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam’. Daarnaast hebben nog twee andere Rotterdamse initiatieven subsidie gekregen, namelijk ‘Flex EV – Flexibele elektrische pakket- en onderhoudslogistiek regio Rotterdam’. En een project dat als doel heeft om een elektrische betonmixer te ontwikkelen (‘E-Concrete 2010. Elektrified Concrete Transport Rotterdam’).

Op Logistiek010/cases staan artikelen over deze projecten.

De eerste ronde van de subsidieregeling is eind vorig jaar gesloten; een nieuwe subsidieronde volgt. Als de looptijd van deze tweede ronde bekend is, dan kunt u dit lezen op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport