Elektrische betonmixers voor grote milieuwinst

Een uniek project in de wereld. Een waarmee een enorme milieuwinst behaald kan worden. Dat zijn uitspraken van Casper van der Velden, directeur/eigenaar van P. Van der Velden Bedrijfswagens. Dit Rotterdamse bedrijf ontwikkelt momenteel een voertuig dat nog niet bestaat: een elektrische betonmixer. Ondersteuning van de gemeente Rotterdam en een Rijkssubsidie heeft hiertoe de aanzet gegeven.

‘Ik ben een fanatieke fietser en het valt me in mijn ritjes in en rond Rotterdam vaak op dat het bouwverkeer zorgt voor een enorme uitstoot van vieze lucht. En omdat er in deze stad zoveel gebouwd wordt, is dat een groot probleem. Toen ik hoorde dat er een subsidieregeling kwam voor milieu en transport heb ik samen met drie andere ondernemingen de handen ineen geslagen om iets te doen aan deze uitstoot.’

Dieselmotoren draaien op hoge toeren

In Nederland rijden zo’n duizend betonmixers die een flink deel van de uitstoot van CO2 voor hun rekening nemen. Maar liefst 263 kilo per dag per betonmixwagen. Dat komt omdat de mixers tijdens werktijden voortdurend moeten draaien. Het zware cement moet in beweging blijven, anders verhard het en is het niet meer bruikbaar. De dieselmotoren draaien dus op hoge toeren. Hoe mooi zou het zijn als de betonmixers elektrisch kunnen worden aangedreven?

Casper van der Velden: ‘Samen met drie andere ondernemers zijn we hiermee bezig. Mebin, marktleider in het maken van beton, is een van deze bedrijven. Samen hebben we een subsidie van 0,5 miljoen gekregen. Over maximaal twee jaar moet de elektrische betonmixer klaar zijn.’

Prijs moet omlaag

De deelnemende partijen zullen daarbij flink wat technische problemen moeten overwinnen. Een daarvan is dat de huidige betonmixers te weinig ruimte hebben voor een elektrisch accupakket. De elektrische mixers krijgen dus een nieuw chassis. En om de milieuvriendelijke aandrijving tot een succes te maken, moet er iets gebeuren aan de prijs. Casper van der Velden: ‘Elektrische voertuigen van deze grootte zijn nu tweeënhalf à drie keer duurder dan voertuigen op diesel. Die prijs moet omlaag. Anders zal de vraag naar elektrische mixers niet goed op gang komen. De overheid kan die vraag natuurlijk ook stimuleren. Bijvoorbeeld door in aanbestedingen voor bouwprojecten eisen te stellen aan milieuvriendelijke aandrijving van bouwtransport.’

Meer informatie; www.pvandervelden.nl

Foto: Nathalie Peters

 

Subsidieregeling

De subsidie die in dit artikel is genoemd, komt voort uit de ‘Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport (DKTI)’. Deze regeling bestaat sinds vorig jaar en loopt tot en met 2021. Het betonmixerproject heet voluit ‘E-Concrete 2010. Elektrified Concrete Transport Rotterdam’. Daarnaast hebben nog twee andere Rotterdamse initiatieven subsidie gekregen, namelijk ‘Flex EV – Flexibele elektrische pakket- en onderhoudslogistiek regio Rotterdam’. En ‘Haalbaarheid Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam’. Op Logistiek010/cases staan artikelen over deze projecten.

De eerste ronde van de subsidieregeling is eind vorig jaar gesloten; een nieuwe subsidieronde volgt. Als de looptijd van deze tweede ronde bekend is, dan kunt u dit lezen op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport