16 juni 2016

Twintig steden, één uitdaging

Joeri Jongeneel van Gemeente Rotterdam vertrok in september naar New York voor een congres over stedelijke distributie. Vertegenwoordigers van twintig steden over de hele wereld vertelden over hun oplossingen voor dezelfde uitdaging.

‘En dan zit ik daar, in een zaal in New York ruim twintig verhalen over stedelijke distributie aan te horen. Verhalen uit Stockholm, Londen, Sao Paulo en verschillende Amerikaanse steden. En straks moet ik mijn verhaal vertellen over 'Rotterdam as a living lab for urban freight'. Als dat maar goed gaat...

Elke stad zijn eigen aanleiding

In Londen waren het de Olympische spelen, in Sao Paulo was het de persoonlijk interesse van de  burgemeester en in Stockholm was het de snel groeiende stad. Veel steden hebben een eigen aanleiding waardoor stedelijke logistiek op de politieke agenda terechtkwam.

Maar er zijn ook overeenkomsten. Bij steeds meer steden wordt het thema urgent vanwege bereikbaarheid, luchtkwaliteit of leefbaarheid in bredere zin. Ontwikkelingen als urbanisatie en de veranderde winkelcultuur dragen hieraan bij.

Open deur

Wat ik steeds terughoor in de verhalen van andere steden, is dat stedelijke distributie steeds hoger op de publieke agenda komt, dat er geen ' silver bullet' is en dat het gaat om samenwerken. Open deuren misschien, maar daarom niet minder waar.

Zeker samenwerken is niet bepaald nieuw. Wel wordt er in de verschillende steden steeds breder en steeds eerder samengewerkt. Contacten worden niet meer alleen gelegd binnen de logistieke keten, maar ook met overheid en kennisinstellingen. Bovendien zoeken partijen elkaar niet alleen op bij het in praktijk brengen van een oplossing, maar ook bij het maken van plannen.

Verschillende oplossingen

Wereldwijd worden vele pilots, projecten en maatregelen uitgevoerd, leer ik uit alle verhalen in New York. Termen als 'off hour delivery', 'urban consilidation center' en 'truck routes' vliegen over de tafel. Vaak in combinatie met 'moderate succes', 'no one size fits all' en 'it takes time'. Het is dus nodig om meerdere oplossingen te proberen die passen bij de lokale omstandigheden. Daarbij is geduld belangrijk.

Rotterdam voorop

....en dan moet ik mijn verhaal doen, in mijn beste Amerikaanse Engels (dus ' urban freight' in plaats van het deftige 'city logistics'). Gelukkig gaat het goed, schouderklopjes en visitekaartjes worden uitgewisseld. En dan kom je erachter dat mijn verhaal feitelijk een samenvatting was van de twintig voorgaande.

Dit verhaal deed mij vol vertrouwen in het vliegtuig stappen om het in Rotterdam waar te gaan maken. Om in 2020 als eerste stad ter wereld emissievrije stedelijke distributie te behalen. Maar ik kan dat niet alleen. Doe je mee?’