7 november 2016

Studiereis Stadsvracht

Rotterdam is niet de enige stad die haar stedelijke logistiek emissievrij probeert te krijgen. Integendeel. Meerdere steden in Nederland én Europa besteden hier (veel) aandacht aan. Dit doen we binnen Polis: een Europees netwerk van steden en regio’s die samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën en beleid voor duurzaam lokaal transport. Een belangrijk deel van de activiteiten van Polis vindt plaats in werkgroepen met een bepaald thema. Onlangs was er een bijeenkomst van de Polis-werkgroep Urban Freight (stadsvracht) in Londen, die gecombineerd was met een studiereis.

Leerschool voor ECOSTARS

Collega Richard van der Wulp en ik waren samen met zo’n 40 andere deelnemers uit 12 verschillende EU-landen te gast in Londen. Het bezoek begon met een presentatie over het werk van Transport for London (Tfl). Wat mij daarbij opviel, was dat er bij Tfl een succesvol project loopt voor de waardering van wagenparken en het verantwoord gebruik ervan. Het project loopt 5 jaar en is zó succesvol dat bedrijven zelfs betalen voor een audit en een waardering. Op onze vraag of Tfl afstemming met ECOSTARS had gezocht, reageerden zij dat ze dat aan het voorbereiden waren. Goed nieuws voor ons. Want ik denk zeker dat onze ECOSTARS-gemeenschap wat kan leren van de ervaringen van TfL.

Verfrissende ideeën en nieuwe inzichten

De presentatie van Tfl was slechts de aftrap van een reeks inspirerende presentaties. Zo deelde Peter Harris van UPS zijn visie dat grote producenten van vrachtvoertuigen pas over emissievrije voertuigen na gaan denken als kleine productiebedrijfjes grotere opdrachten gaan krijgen. Andrew Lowery van TNT betoonde zich voorstander van het “carrier’s carrier” principe, wat wil zeggen dat zoveel mogelijk transporteurs de last mile in het drukste deel van de binnenstad uitbesteden aan één gespecialiseerde transporteur. Uitsmijter van de eerste dag was Starship, een autonome bezorgrobot die in de binnenstad kleine leveringen kan oppikken én afleveren.

Rotterdam en Londen samen voorop

Op dag 2 was het onze eigen beurt om de werkgroep toe te spreken. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de Coalition of the Willing. Met als doel om de deelnemers te stimuleren ons voorbeeld te volgen. Want: samen sta je sterker. Én een document als de Coalition of the Willing laat duidelijk zien waar je samen voor staat. Zowel qua draagvlak voor emissievrije stadslogistiek als qua potentiële vraag naar emissievrije trucks en bestelwagens. Een belangrijke constatering bij onze presentatie was dat Londen en Rotterdam duidelijk voorlopen op veel andere Europese steden in het actief betrekken van bedrijven bij het formuleren en realiseren van beleidsdoelen

Ter afsluiting riep ik de deelnemers aan de bijeenkomst op om hun kennis in te zetten om de emissie te compenseren die hun reis naar Londen had veroorzaakt. Immers, ons samenzijn is nuttig en inspirerend voor het uitvoeren en ontwikkelen van projecten ter beperking van emissie, maar ons samenkomen daarvoor veroorzaakt ook weer de nodige emissie. Die de projecten dus eigenlijk minimaal zou moeten compenseren. Iets om over na te denken.