3 juni 2016

Op weg naar minder luchtvervuiling en geluidsoverlast

Op 18 mei bezocht ik de summit van het International Transport Forum (ITF) in Leipzig. Deze jaarlijkse top brengt meer dan 50 ministers van transport samen met captains of industry uit de transport- en mobiliteitssector en onderzoekers. Hier was ik niet alleen. Ik mocht mee met de wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur. Hij was daar niet zomaar voor uitgenodigd. Pex Langenberg is namelijk voorzitter van Polis: een Europees netwerk van steden en regio’s die samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën en beleid voor lokaal transport.

Het thema van de summit was dit jaar ‘Accelerating the transition: Innovation for greener and more inclusive transport. De wethouder was een van de vier panelleden bij de sessie ‘Reducing air and noise pollution in cities’. Zijn openingsboodschap: ‘Rotterdam zet veel verschillende instrumenten in voor schonere lucht. Onder meer fietsstimulering, milieuzone, ontwikkeling laadinfrastructuur en de herontwikkeling van de Coolsingel van ‘autoweg’ naar ‘groene boulevard’.’

Schoner vrachtverkeer

De wethouder wees er ook op dat vrachtverkeer een relatief grote bijdrage levert aan de slechte luchtkwaliteit. Daarom is er veel behoefte aan een sprong voorwaarts in de voertuigtechnologie. Die sprong moet zorgen voor betaalbare elektrisch aangedreven vracht- en bestelwagens. Deze opmerking was een kolfje naar de hand van mede-panellid Colin Hughes van het Institute for Transportation and Development. Hughes benoemde de drie terreinen waarop een gemeente kan sturen om de stad schoner en stiller te krijgen:

  1. Ontwikkeling en gebruik van schonere voertuigtechniek
  2. Verschuiving van modaliteit: van (vracht)auto naar (bak)fiets of rail
  3. Ruimtelijke inrichting gebruiken om voorrang te geven aan schoner en stiller transport

Naar aanleiding hiervan volgde een discussie. Die ging onder andere over het vinden van de balans tussen deze drie instrumenten. En er werd zelfs een dimensie toegevoegd: het slim gebruiken van data om transport schoner en stiller te krijgen.

Beleidsinstrumenten kosten geld

Natuurlijk kwam ook een terugkerende vraag naar voren: hoe ga je de (beleids)instrumenten betalen? Een Congestion charge ndash; zoals in Londen – komt er alleen als er voldoende politiek gewicht en wil is. Een stad kan daarnaast sturen met parkeergelden. Publiek-private samenwerkingen zijn een optie als er bijvoorbeeld vastgoed bij betrokken is. Kortom, verschillende mogelijkheden waar debeste passende voor schonere logistiek nog gevonden moet worden.

De burger centraal

Uiteindelijk draait het bij bij schonere logistiek om de inwoners van een stad. Zij moeten zich prettiger gaan voelen in en door de schonere en stillere stad. Die benadering leverde een mooi inzicht op met betrekking tot de ‘milieuzone’: een woord dat toch veel negatieve reacties oproept. Spreek voortaan over ‘people zone’. Dat klinkt een stuk positiever!