31 juli 2017

Als gemeente is het goed om niet alleen te leren van het bedrijfsleven, maar ook van andere steden die werken aan stadslogistiek. In Nederland is het aantal steden dat zeer actief is met het onderwerp op één hand te tellen, dus het is goed om ook over de grenzen te gaan. Ik was twee dagen in Brussel voor de werkgroep stadslogistiek van het stedennetwerk Polis en voor een bijeenkomst over stadslogistiek EU-projecten.

Stedennetwerk Polis

Als voorzitter van de werkgroep stadslogistiek van het stedennetwerk Polis (link) sprak ik over een aantal thema’s. Een thema was e-commerce. De logistieke effecten van de ontwikkeling van e-commerce is een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt. Voor de steden is het nog onduidelijk wat de voor en nadelen zijn, en wat hun rol is. Maar de vraag is ook al vooral hoe groot het probleem is. Zowel in Nederland als in Londen is berekend dat e-commerce hooguit vijf procent van de totale logistiek van bestelwagens. Het wordt vaak genoemd als onderwerp omdat het dicht bij de mensen staat, maar het is niet één van de grootste problemen van stadslogistiek.
 
Verder spraken we over de intentie die gemeente Rotterdam is gestart, de Declaration of Intent (DOI). De intentieverklaring voor transportbedrijven om zichtbaar te maken wat de potentiele vraag is naar elektrische vrachtvervoerders. (U kunt ook deelnemen: link ) Enkele andere landen hebben dit nu overgenomen en we hebben de inzet om dit verder te verspreiden. Zo krijgen we ook op internationaal vlak, zoals bij de Europese Commissie, om deze markt elektrisch vrachtvoertuigen in beweging  te krijgen.

Europese projecten met het thema stadslogistiek

De dag na de werkgroep had de Europese Commissie alle mensen van alle huidige en afgeronde EU projecten over stadslogistiek bij elkaar gebracht. Een rijke verzameling aan ervaringen van innovaties in steden. Hieronder enkele projecten met de links om meer informatie te vinden.

Co-gistics. In het project zijn in verschillende Europese steden C-ITS oplossingen gezocht voor efficient en schone stadslogistiek. Dat gaat van het beïnvloeden van et rijgedrag van de chauffeur tot het kunnen reserveren van een laad en losplaats. (link)

Success. Een project over bouwlogistiek. In verschillende steden hebben ze testen gedaan om het aantal voertuigbewegingen bij de bouw ter verminderen. Het struikelpunt is om bestaande businessmodels te wijzigen omdat de markt redelijk conservatief lijkt in Europa. Alle ervaringen zijn online te vinden. (link) . Enkele zaken die genoemd worden zijn dat er veel verborgen kosten zijn, gebrek aan technologische innovatie, en ze zien al enkele goede oplossingen in bundelen en dedicated stromen.

Frevue. Een project met rijke informatie over alle mogelijke oplossingen voor het gebruik van elektrische vrachtvoertuigen van klein tot groot. Het heeft geleid tot de eerste 18 ton elektrische bakwagen in de wereld, welke in Rotterdam door Heineken is getest. Realtime data van circa 100 elektrische voertuigen worden verzameld en onderzocht in dit project. Naast al het onderzoek op basis van deze data is misschien wel de belangrijke duiding dat meerdere deelnemende transportbedrijven tijdens het project hebben besloten om meer elektrische vrachtvoertuigen te kopen. In dit verband wordt ook de eerdergenoemde DOI ondersteund. (link)

Citylab. Een project waar het concept is om niet alleen losse pilots te organiseren, maar een gebied te organiseren waar innovatie continu mogelijk is en wordt doorontwikkeld. De verschillende steden, transporteurs en kennispartners werken samen om dit proces te ontwikkelen, te beginnen met verschillende lokale projecten. Voorbeelden zijn het samenwerken van transporteurs, multimodale stedelijke hubs, en het aanpassen van inkoopgedrag. In Nederland heeft PostNL een pilot lopen. (link)

Novelog. Een project om steden te helpen om plannen te maken voor stadslogistiek. Dus het is niet zo zeer een project, maar een manier hoe steden om kunnen gaan met logistiek in de stad. Het begrijpen van het probleem, samenwerken met partners en welke middelen je als stad hebt om hier aan te werken. (link)

Civitas Portis. Het project richt zich op ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de haven. Hoe zorg je dat de haven bereikbaar blijft in stedelijke omgeving. Ze proberen vooral veel data te vergaren. Een van de manieren is het gebruik van de landelijke data van de kilometerheffing voor vrachtvoertuigen. Verder is het een doel om systeem op te zetten voor chauffeurs om routes te bepalen in en nabij de haven.

Spider plus. Het Europese project gaat over de enorme toename van vracht en personenvervoer, wat leidt tot allerlei veiligheidsproblemen. Zij zoeken oplossingen in de combinatie van investeringen, governance, technologie en de uptake van de markt. Het richt zich vooral op de railindustrie. De oplossingen zijn te vinden op de site: (link)

Voor de Europese Commissie is het een grote stap om vanuit verschillende hoeken van Europa deze projecten over stadslogistiek bij elkaar te brengen. Nog steeds is herkenbaar dat de aandacht voor stadslogistiek in Europa groeiende is. Samen proberen we te zorgen dat de aandacht zo efficiënt en eenduidig mogelijk wordt ingezet. Een goede zaak.