3 juni 2016

Innovatie moet je mogelijk maken

Begin maart bezocht ik het Urban Future Global Conference in Graz (Oostenrijk). Ik mocht daar een presentatie geven over de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven. Daarbij stond de stadslogistiek uiteraard centraal. Maar liefst 1600 professionals van bedrijven en overheden woonden het congres bij. Allen waren ervan overtuigd dat we samen een flinke omslag moeten maken voor een nog veiligere en gezondere toekomst.

Niet alleen regels opleggen

‘Hoe zorg je er als gemeente voor dat een bedrijf als de Oostenrijkse Post met schone voertuigen gaat rijden?’. Dat was een van de prominentste vragen tijdens de paneldiscussie na mijn presentatie. Maar ik kan niet genoeg herhalen – daarom doe ik het nu nog een keer – dat het zo niet werkt. Immers, als gemeente kan je regels opleggen. Maar hierdoor bereik je alleen een suboptimale oplossing. Een echte oplossing bereik je volgens mij alleen door het voor bedrijven zo makkelijk mogelijk te maken om hun logistiek te innoveren.

Stadslogistiek in Londen

In Londen is men, net als in Rotterdam, keihard bezig om samen met bedrijven de logistiek schoner, stiller en efficiënter te maken. En ze moeten wel. De stad is al enorm dichtgeslibd. En in de komende tien jaar verwacht men dat de stadslogistiek nog eens 20% groeit. Stel je eens voor wat een impact dat heeft op het ruimtegebruik en de luchtkwaliteit! De groei in Londen zit vooral in het aantal ritten met bestelbusjes. Ook in Rotterdam moeten we waken voor een dergelijke groei van bestelverkeer.

Winst te halen bij bestelverkeer

In mijn presentatie liet ik de cijfers van TNO zien over Rotterdam. In het stadscentrum is 9,9% van het huidig aantal voertuigen bestelverkeer. En het aantal gereden kilometers ligt in verhouding nog hoger. Met nationale cijfers voor een grote stad is uitgerekend wat de uitstoot is van het bestelverkeer: ongeveer een kwart van de uitstoot van het totale wegverkeer. Een behoorlijk aandeel dus. Bij het publiek kwam wederom het besef dat we hier ook een grote maatschappelijk uitdaging hebben: zowel voor de bereikbaarheid als voor de gezondheid. Gebruik jij ook bestelwagens in het transport van je vracht? Dan is dit je kans om de logistiek nog beter in te richten!