25 oktober 2016

Elektrisch vervoer: eerst zien, dan geloven

Zero emissie bereik je niet alleen met slim bundelen, gezamenlijk inkopen of een eenrichtingsstraat. De sleutel tot emissievrij leveren in de binnenstad is wat dat betreft even eenvoudig als complex: elektrische voertuigen. Als mijn studenten oplossingen aandragen voor de belevering van de binnenstad van Rotterdam, zitten elektrische voertuigen daar altijd bij. Zij zijn dan ook verbaasd dat zij in hun metingen zien dat op dit moment maar 1% van de vrachtvoertuigen elektrisch is. Maar niet getreurd, we wachten enkel op een stroomversnelling.

De Licht Elektrische mile wordt rendabel

De ontwikkeling van elektrische vrachtvoertuigen volgt in het kielzog van de elektrische personenauto. Deze tak van de automotive branche stevent af op lagere kosten per elektrische kilometer. Vooral van de Licht Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV). Maar het is natuurlijk te kort door de bocht als we enkel kijken naar kosten. Kwaliteit en efficiëntie van de levering moet minimaal gelijk blijven volgens de ondernemers. Diezelfde ondernemers worden steeds vaker beleverd in steeds kleinere volumes. Experts zijn het erover eens dat licht elektrisch in een drukke winkelstraat hét middel is om de efficiëntie en kwaliteit van een zending te waarborgen. Maar waarom zien wij dat dan nog niet in het Rotterdamse straatbeeld?

Elektrisch als marketingtool naar winkeliers

In totaal hebben 90 Rotterdamse winkeliers zich gebogen over de vraag of zij voordelen zien in een elektrische ontvangst. Opvallend hierin is dat vrijwel elke ondernemer zeer positief is als het om elektrische belevering gaat. Zeker als de frequentie van beleveren hoog is. Maar even opvallend is dat geen enkele ondernemer meer wil betalen voor deze dienst. Een belangrijke conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de winkelier een belangrijke rol speelt in de omslag naar elektrisch, maar dat de kosten niet te hoog mogen zijn.

Gemeentelijk beleid kan versnellen

Restricties zijn vaak niet de aanjagers voor innovatie, maar in sommige gevallen ben ik geneigd om dit toch te denken. Een voorbeeld daarvan is de afsluiting van de ’s Gravendijkwal. Bedrijven die hier regelmatig over reden, schakelden ons in om mee te denken over oplossingen voor deze restrictie. Zo ook Stichting Batterijen (STIBAT). Zij verzorgen de retourstromen van batterijen uit de binnenstad. STIBAT grijpt het verbod aan om te onderzoeken of de retourstroom niet op een alternatieve (elektrische) wijze gedaan kan worden.

Eerste succesverhalen onderweg

Er is nog veel onzekerheid omtrent het type stromen, volume en afstanden waarbij een LEVV rendabel is om in te zetten. Ook ontbreekt een succesverhaal. De versnelling kan pas op gang komen als nieuwe partijen zich volledig storten op deze manier van beleveren. Voorbeelden zijn het van origine Belgische bedrijf Bubble Post dat in november een depot in Rotterdam opent. Bubble Post gebruikt kleine elektrische voertuigen en fietsen om de gefragmenteerde stromen in de binnenstad van Rotterdam te leveren. Ook zal het niet lang meer duren totdat Picnic voet aan de grond krijgt in Rotterdam. Dit bedrijf gebruikt licht elektrische voertuigen voor het bezorgen van boodschappen. Het succes van deze formule is al bewezen in Almere en Utrecht. Eerst zien dan geloven, zal doen versnellen.

Meer weten?

De Hogeschool van Rotterdam doet onderzoek naar de bruikbaarheid van (Licht) Elektrisch Vrachtvervoer in Rotterdam om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de versnelling. Meer weten, neem contact met ons op.