4 april 2017

De transportsector is toe aan een kanteling

Het is tijd voor een professionaliseringsslag op het gebied van wagenparkbeheer bij transportbedrijven. Er mist immers overzicht en grip, zowel op het gebied van kosten als op uitstoot. Kortom, het is tijd voor een kanteling in de transportsector. 

ECOSTARS

Al sinds 2013 voer ik fleetscans uit voor het programma ECOSTARS van gemeente Rotterdam. Bedrijven in gemeente Rotterdam en omringende gemeentes met bedrijfsvoertuigen komen in aanmerking om een sterwaardering die laat zien hoe ‘duurzaam’ het wagenpark is. Gekoppeld aan deze scan wordt er een advies op maat gegeven aan het bedrijf met daarin praktische stappen om de duurzaamheid van het wagenpark te verhogen. In de afgelopen twee jaar ben ik naast ECOSTARS ook actief met het programma ‘Beter Benutten’ binnen de logistieke sector. Meer dan de helft van de bedrijven die ik inmiddels heb ‘gescand’ zijn transportbedrijven. Bij die transportbedrijven zijn een aantal opmerkelijke zaken geconstateerd. Sommige bedrijven krijgen van advies over TCO (Total Cost of Ownership) of het doelgericht verlagen van stikstof (NOx) en fijnstof (PM-deeltjes), maar dat is een onbegonnen zaak als een transportbedrijf niet eens weet hoeveel voertuigen het bezit en welke kosten er bij komen kijken. Wil je als transportbedrijf een duurzame stap maken en ook nog kostenreductie hebben? Dan is het tijd voor een kanteling!

Wat kost mijn wagenpark eigenlijk?

Het is mooi om te zien hoe sommige transportbedrijven gegroeid en gegroeid zijn. Zeker in de afgelopen jaren, dit waren immers geen prettige jaren voor de transportsector en al helemaal niet als je kijkt naar de toenemende concurrentie uit de Oostbloklanden. Als je dan toch groeit heb ik daar veel respect voor. Vaak een combinatie van heel hard werken en op het juiste moment inspringen op kansen die voorbijkomen. Dat deze bedrijven door het vuur gaan voor hun klanten is mij wel duidelijk. Toch zie ik juist bij deze bedrijven ook een organisatorisch probleem, iets wat vaak niet aan de voorkant zichtbaar is. Hoe kan het immers zijn dat als de corebusiness van een transportbedrijf ‘transporteren’ is en het hoofdgereedschap daarvoor ‘voertuigen’ zijn, dat heel veel transportbedrijven zeer weinig tot geen grip hebben op hun wagenpark? De vraag of men inzage heeft in de kosten per kilometer of de kosten per maand van het wagenpark blijkt in de praktijk een (te) lastige vraag te zijn. Een eigenaar van een wagenpark of een wagenparkbeheerder zou toch moeten weten wat de TCO van het wagenpark is en hoe daarop gestuurd kan worden?

Uitstoot

Als de kosten al niet inzichtelijk zijn, dan is het eigenlijk niet eens zo verbazingwekkend dat een gemiddeld transportbedrijf weinig tot geen inzage heeft in het brandstofverbruik.  Er zijn (te) weinig bedrijven die proactief sturen op brandstofverbruik en zich niet genoeg verdiepen in wat het wagenpark nou eigenlijk uitstoot qua koolstof, koolstofdioxide, fijnstof en stikstof. En dat is best zonde, want erg ingewikkeld hoeft dit niet te zijn, alleen moet de basis van je wagenparkbeheer wel in orde zijn. Goed wagenparkbeheer begint bij ’orde op zaken’ stellen. In andere woorden, zorg dat je ’gereedschap’ (lees voertuigen) in topconditie zijn, dat je weet wat je hebt rijden tegen welke kosten en met welk brandstofverbruik. Sturen op kosten en uitstoot begint immers bij het creëren van overzicht en grip.

Professionalisering

Na wat ik de afgelopen jaren gezien binnen Ecostars en Beter Benutten durf ik te constateren dat in de transportsector vooral de kleine en middelgrote transportbedrijven nog genoeg stappen kunnen maken om slimmer wagenparkbeheer te voeren. Er is dan echter wel een bereidheid nodig qua professionalsering. Het is heel begrijpelijk dat kleine en middelgrote transportbedrijven niet de juiste kennis in huis hebben om dit goed neer te zetten binnen de organisatie. Maar schakel dan goede hulp in en pak stap voor stap de adviezen aan uit de Ecostars rapportage die het bedrijf krijgt na de uitvoering van de scan.

Matrix

Het is een ‘paradigmashift’ die het bedrijf soms zal (moeten) ondergaan, maar bovenstaande professionaliseringsslag zal lonen. Een bedrijf dat deze slag maakt zal merken dat de kosten omlaag gaan, minder uitstoot gegenereerd wordt, het wagenparkbeheer efficiënter zal lopen en een verhoging zal ontstaan in functionaliteit (het juiste voertuig op de juiste klus). Deze vier aspecten worden ook wel de ‘fleetmatrix’ genoemd. In deze matrix moeten alle vier de aspecten in evenwicht met elkaar zijn. Hoe ontstaat dat evenwicht? Door een goed beleid (met een lange termijnvisie) en juiste beheerprocessen op te stellen.

 

Meer informatie over ECOSTARS? Mail naar: ecostars@rotterdam.nl of klik hier .

Meer informatie over hulp/ondersteuning qua verduurzaming en/of kostenreductie wagenpark? Mail naar m.moor@welcompany.nl