16 februari 2017

Boordcomputer doet meer dan black box

Het is van belang om de black box en de boordcomputer goed uit elkaar te houden. Het gebruik van black boxes is beperkt in het beroepsgoederenvervoer. Boordcomputers worden in ruime mate ingezet. 

Met een black box wordt bedoeld de continue registratie van voertuiggegevens. Die bijvoorbeeld na een ongeval over de laatste 20-30 seconden gedetailleerd uitleesbaar zijn. Die gegevens kunnen waardevol zijn voor het reconstrueren van de toedracht tot een ongeval en zo dus zelfs van waarde zijn voor de beoordeling van de schuldvraag. 

Een dergelijke black box is geen standaardvoorziening in vrachtauto’s. De literatuur en praktijkproeven hebben geleerd dat het besef van de installatie van een black box op het rijgedrag een kortstondige preventieve werking heeft die na verloop van tijd vermindert. 


De boordcomputer daarentegen vormt een instrument om opgeslagen voertuiggegevens te gebruiken voor terugkoppeling aan planning/chauffeur om reductie van het brandstofverbruik te realiseren. De ervaring leert dat systemen die (ook) terugkoppelen aan de chauffeur de grootste potentie hebben. Behalve een rechtstreekse terugkoppeling kan dat natuurlijk ook een periodieke terugkoppeling zijn vanuit het bedrijf. Er bestaat een correlatie tussen het reduceren van het brandstofverbruik en de verkeersveiligheidsprestatie. Dat betreft de factor ‘defensief rijden’. 

"Opdrachtgevers vragen hun vervoerders niet zozeer om een black box of boordcomputer, maar wél in toenemende mate om een CO2-rapportage. "

Daarvoor kan de boordcomputer een handig instrument zijn.