blogs

Slim contractmanagement

27 maart 2019 | Een opdrachtnemer van de overheid, wij noemen hem Grijs BV, had in zijn plan van aanpak toegezegd met schone Euro-6 vrachtwagens te gaan rijden. Mede vanwege die belofte was de opdracht aan hem gegund. Een concurrent, Wakker BV, was deze toezegging ter ore gekomen. Wakker wist dat Grijs helemaal geen Euro-6 wagens had en dat het onwaarschijnlijk was [..]

Lees meer

Boordcomputer doet meer dan black box

16 februari 2017 | Het is van belang om de black box en de boordcomputer goed uit elkaar te houden. Het gebruik van black boxes is beperkt in het beroepsgoederenvervoer. Boordcomputers worden in ruime mate ingezet.  Met een black box wordt bedoeld de continue registratie van voertuiggegevens. Die bijvoorbeeld na een ongeval over de laatste 20-30 seconden gedetailleerd [..]

Lees meer

Actualisatie Binnenstadsplan

23 februari 2017 | Rotterdam heeft een Binnenstadsplan voor de periode 2008-2020. Als belangrijke taak van de gemeente in de verdere ontwikkeling van de binnenstad zien wij het stimuleren van initiatieven met kwaliteit. Bij tussentijdse evaluatie bleek het merendeel van de doelen bereikt. Dat was aanleiding tot actualisatie van het plan. Hier volgt een ingekorte versie van de [..]

Lees meer

Controleer vrachtwagenbanden

30 maart 2017 | Bandenspanning wordt in de transport- en logistieksector meestal nog handmatig gecontroleerd. Hoe vaak dit moet gebeuren, is afhankelijk van het gebruik van een voertuig. Het gewicht van de lading, de afgelegde afstand en de snelheid waarmee gereden wordt, hebben allemaal invloed op de bandenspanning. Om onderspanning te voorkomen, adviseren wij vrachtwagenbanden [..]

Lees meer

De transportsector is toe aan een kanteling

4 april 2017 | Het is tijd voor een professionaliseringsslag op het gebied van wagenparkbeheer bij transportbedrijven. Er mist immers overzicht en grip, zowel op het gebied van kosten als op uitstoot. Kortom, het is tijd voor een kanteling in de transportsector.  Al sinds 2013 voer ik fleetscans uit voor het programma ECOSTARS van gemeente Rotterdam. Bedrijven in [..]

Lees meer

Ideeen, geld, en techniek samen brengen.

5 april 2017 | Je hebt mensen met geweldige ideeen die de wereld kunnen verbeteren. Je hebt mensen die het geld weten te vinden. En je hebt mensen die technisch alles kunnen ontwikkelen. Helaas is het maar al te vaak dat deze mensen niet in dezelfde kamer zitten. Sterker nog, ze praten soms een hele andere 'taal'. Het gevolg is dat geweldige ideeën in de vergetelheid raken, [..]

Lees meer

Kostenreductie door gedragsverandering

29 mei 2017 |   Het brandstofverbruik van een vrachtwagen speelt een belangrijk aandeel in de Total Cost of Ownership (TCO). Natuurlijk begint de besparing al bij de keuze van het juiste voertuig met de juiste configuratie voor het werk dat ermee moet worden gedaan. Daarnaast zijn er voor vrachtwagens een breed scala aan andere maatregelen om het brandstofverbruik flink [..]

Lees meer

Internationale projecten stadslogistiek

31 juli 2017 | Als gemeente is het goed om niet alleen te leren van het bedrijfsleven, maar ook van andere steden die werken aan stadslogistiek. In Nederland is het aantal steden dat zeer actief is met het onderwerp op één hand te tellen, dus het is goed om ook over de grenzen te gaan. Ik was twee dagen in Brussel voor de werkgroep stadslogistiek van het stedennetwerk Polis en [..]

Lees meer