Besparingscalculator

Met deze calculator kan een theoretische schatting van de kostenbesparing, terugverdientijd en uitstootreductie gedaan worden. Dit wordt gedaan door het gebruik van een stationair afslaan systeem, telematica (rijgedrag monitoring) en het behouden van de juiste bandenspanning. Deze besparing en reductie is alleen van toepassing op alle voertuigen in de categorie zware bedrijfswagens die rijden op diesel. Dit zijn voornamelijk bussen en vrachtwagens. Operational lease voertuigen kunnen niet meegenomen worden in deze calculator.

Meer informatie over o.a. Telematica en bandenspanning vindt u op ons Kennisplein.
Aantal nieuwe voertuigen
aantal

Aantal nieuwe voertuigenVoertuigen die binnen nu en een jaar aangeschaft gaan worden.

Huidig aantal voertuigen zonder hardware
aantal

Huidig aantal voertuigen zonder hardwareVoertuigen die niet de geschikte hardware hebben voor een stationair afslaan systeem en geen telematica die al rijden voor uw bedrijf.

Huidig aantal voertuigen met hardware
aantal

Huidig aantal voertuigen met hardwareVoertuigen met geschikte hardware - maar zonder geschikte software die - al rijden voor uw bedrijf. Deze hardware voor het stationair afslaan systeem is vaak al aanwezig in voertuigen. In dit geval is alleen een software update (die zorgt dat de motor automatisch afslaat) van de board computer nodig. Onder deze hardware valt niet de onderdelen voor telematica.

Totale draaiuren van voertuig per jaar
uur

Totale draaiuren van voertuig per jaarGemiddelde draaiuren van één voertuig per jaar. Uitgaande van 250 werkdagen met 6 draaiuren per dag wordt dit ca. 1500 uur. Dit kan aangepast worden naar uw situatie.

Percentage stationaire draaiuren
%

Percentage stationaire draaiurenPercentage stationaire draaiuren per voertuig. Dit percentage kan bij een slechte bestuurder oplopen tot 25%. Bij een goede bestuurder kan dit gereduceerd worden tot onder 8%.

Jaarkilometrage
km

JaarkilometrageGemiddelde jaarkilometrage per voertuig. Rekenvoorbeeld: een voertuig rijd 250 werkdagen per jaar met 300 kilometers per dag geeft 250*300=75.000 kilometer per jaar.

Brandstofverbruik
l/100km

BrandstofverbruikGemiddeld brandstofverbruik (l/100km). Deze waarde ligt tussen 20 en 70 liter per 100 kilometer. Voertuigen die alleen lange afstanden op snelwegen afleggen verbruiken ongeveer 30 liter per 100 kilometer. Bij voertuigen die korte afstanden op lage snelheid afleggen (bijvoorbeeld afvalinzamelvoertuigen) kan dit snel oplopen tot 60 of meer liter per 100 km.

Literprijs

LiterprijsLiterprijs Excl. BTW van Diesel hanteren, uitgaande € 1,14 per liter, peildatum 1 april 2018.

Gratis Rapport

Vul onderstaand formulier in en ontvang het Logistiek010 rapport in uw mailbox

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonummer
Nieuwsbrief

Stationair afslaan systeem

Als een vrachtwagen stil staat, draait de motor vaak nog. De motor verbruikt in veel gevallen onnodige brandstof. Met een stationair afslaan systeem slaat de motor na een voorgeprogrammeerde tijd (2, 3 of 5 minuten) automatisch af. Hiermee wordt het brandstofverbruik gereduceerd. Dit kan een financieel voordeel opleveren.

Brandstofbesparing

Percentage stationaire uren met systeem
%

Percentage stationaire uren met systeemDeze calculator gaat uit van 10% stationaire draaiuren met het stationair afslaan systeem. De bespaarde stationaire uren worden berekend met behulp van de ingevulde waarde bij 'Percentage stationaire draaiuren'.

Stationaire uren zonder systeem
uur

Stationaire uren zonder systeemHet totale aantal stationaire uren zonder het stationair afslaan systeem per jaar.

Stationaire uren met systeem
uur

Stationaire uren met systeemAantal stationaire draaiuren met stationair afslaan systeem per jaar.

Bespaarde stationaire uren
uur

Bespaarde stationaire urenBespaarde aantal stationaire uren per jaar.

Brandstofbesparing op jaarbasis in liters
l

Brandstofbesparing op jaarbasis in litersDit is de verwachte brandstofbesparing op jaarbasis van de ingevoerde vrachtwagens. Dit is gebaseerd op een stationair verbruik van 2.8 liter per uur.

Investeringskosten

Prijsindicatie hardware voertuig in gebruik

Prijsindicatie hardware voertuig in gebruikHet monteren van een stationair afslaan systeem op een bestaand voertuig kost ongeveer €1000. Let op! Dit is bij oude voertuigen wellicht niet mogelijk.

Prijsindicatie hardware af fabriek

Prijsindicatie hardware af fabriekBij nieuwe voertuigen is al de hardware voor het stationair afslaan systeem al standaard ingebouwd.

Prijsindicatie software voertuig in gebruik

Prijsindicatie software voertuig in gebruikHet programmeren van een bestaand voertuig voor een stationair afslaan systeem is tussen de €300 en de €500 afhankelijk van het merk. Deze calculator gaat uit van €400.

Prijsindicatie software af fabriek

Prijsindicatie software af fabriekDe optie van de software voor een stationair afslaan systeem kan variëren tussen de €120 en €350. In deze berekeningen is uitgegaan van €200.

Eenmalige investeringskosten

Eenmalige investeringskosten

Terugverdientijd

Eenmalige investering

Eenmalige investeringDe eenmalige investering voor een stationair afslaan systeem bij al uw voertuigen.

Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse kosten

Besparing brandstofkosten per jaar

Besparing brandstofkosten per jaarKostenbesparing door brandstofreductie.

Totale kostenbesparing per jaar

Totale kostenbesparing per jaarKostenbesparing door brandstofreductie per jaar minus de jaarlijkse kosten.

Terugverdientijd
jr.

TerugverdientijdDe terugverdientijd van uw investering in een stationair afslaan systeem.

Emissieberekening

Uitstoot CO2
kg/jr.

Uitstoot CO2De totale uitstoot berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Uitstoot Nox
kg/jr.

Uitstoot NoxTotale uitstoot van NOx berekent met gemiddeld 0,37 gram NOx per kilometer.

Reductie CO2
kg/jr.

Reductie CO2De uitstootreductie berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Reductie NOx
kg/jr.

Reductie NOxDeze uitstootreductie van NOx is bepaalt door de bespaarde brandstof te delen door de totale brandstof en te vermenigvuldigen met de oude uitstoot. 10% brandstofbesparing levert een besparing van 10% NOx [3].

Percentage besparing CO2 en NOx
%

Percentage besparing CO2 en NOxDit is het percentage uitstoot dat is verminderd door een stationair afslaan systeem.

Telematica

Telematica geeft inzicht in het rijgedrag van de chauffeurs. Met deze telematica software en hardware kan de positie, snelheid, gebruik van cruise control, brandstofverbruik, stationaire uren en in sommige gevallen zelfs bandenspanning inzichtelijk gemaakt worden zowel bij de chauffeur als op het hoofdkantoor. De chauffeur kan vervolgens op zijn rijgedrag gestuurd worden om zijn rijstijl te verbeteren. Deze verbetering is gericht op het besparen van brandstof en reduceren van de slijtage aan het voertuig.

Brandstofbesparing

Bespaarde brandstof
%

Bespaarde brandstofGeschatte reductie van brandstofkosten door telematica. De schatting is dat telematica zorgt voor een brandstofbesparing van 5%.[4]'.

Verbruik op jaarbasis
l/jr.

Verbruik op jaarbasisTotale brandstofverbruik op jaarbasis.

Brandstofbesparing op jaarbasis in liters
l

Brandstofbesparing op jaarbasis in litersDe totale hoeveelheid bespaarde brandstof per jaar.

Investeringskosten

Eenmalige kosten hardware telematica

Eenmalige kosten hardware telematicaBij sommige merken wordt alle hardware al zonder extra kosten fabriek af geleverd. Dit kan alleen als uw wagenpark bestaat uit vrachtwagens van één specifiek merk. Het inbouwen van universele hardware kost tussen de €250 en €600 per voertuig. De calculator gaat uit van €400.

Jaarlijkse kosten abonnement per voertuig

Jaarlijkse kosten abonnement per voertuigJaarlijkse kosten voor een telematica abonnement van €22 per maand. Dit kan bij grote aantallen voertuigen minder zijn [4].

Jaarlijkse kosten voor alle voertuigen

Jaarlijkse kosten voor alle voertuigenDe jaarlijkse kosten van een telematica abonnement voor al uw voertugen.

Terugverdientijd

Eenmalige investering

Eenmalige investeringDe eenmalige investering voor telematica hardware in al uw voertuigen.

Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse kostenJaarlijkse kosten voor het telematica abonnement. Een abonnement kost tussen de €15 en €35 per maand. De calculator gaat uit van €22.

Besparing brandstofkosten per jaar

Besparing brandstofkosten per jaarKostenbesparing door brandstofreductie.

Totale kostenbesparing per jaar

Totale kostenbesparing per jaarKostenbesparing door brandstofreductie per jaar minus de jaarlijkse kosten.

Terugverdientijd
jr.

TerugverdientijdDe terugverdientijd van uw investering in telematica.

Emissieberekening

Uitstoot CO2
kg/jr.

Uitstoot CO2De totale uitstoot berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Uitstoot Nox
kg/jr.

Uitstoot NoxTotale uitstoot van NOx berekent met gemiddeld 0,37 gram NOx per kilometer.

Reductie CO2
kg/jr.

Reductie CO2De uitstootreductie berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Reductie NOx
kg/jr.

Reductie NOxDeze uitstootreductie van NOx is bepaalt door de bespaarde brandstof te delen door de totale brandstof en te vermenigvuldigen met de oude uitstoot. 10% brandstofbesparing levert een besparing van 10% NOx [3].

Percentage besparing CO2 en NOx
%

Percentage besparing CO2 en NOxDit is het percentage uitstoot dat is verminderd door telematica.

Bandenspanning

De bandenspanning heeft veel invloed op het brandstofverbruik van een voertuig. Bij 10% te lage bandenspanning is het brandstofverbruik al 1% hoger. Het brandstofverbruik loopt sneller op bij nog lagere bandenspanning. Met de juiste bandenspanning bespaart u niet alleen brandstof maar reduceert u ook de slijtage van de banden, de kans op een lekke band en de kans op een ongeluk. De kosten die daar mee gemoeid zijn kunnen heel snel oplopen. De besparingen naast de brandstofkosten zijn niet in deze calculator verwerkt. Het kan dus zeer voordelig zijn om de bandenspanning inzichtelijk te hebben en de chauffeurs deze op peil te laten houden. Dit kan door middel van een Tire Pressure Monitor System (TPMS). Deze geeft in de cabine weer wat de bandenspanning van elke band is. Een TPMS kan in sommige gevallen zelfs in combinatie met telematica gebruikt worden.

Brandstofbesparing

Bespaarde brandstof
%

Bespaarde brandstofHet geschatte brandstofkostenreductie door de juiste bandenspanning kan zelfs oplopen tot 3.5% [1].

Verbruik op jaarbasis
l/jr.

Verbruik op jaarbasisTotale brandstofverbruik op jaarbasis.

Brandstofbesparing op jaarbasis in liters
l

Brandstofbesparing op jaarbasis in litersDe totale hoeveelheid bespaarde brandstof per jaar.

Investeringskosten

Eenmalige kosten voor TPMS

Eenmalige kosten voor TPMSKosten voor het inbouwen van een TPMS voor een trekker trailer combinatie voor al uw voertuigen.

Eenmalige investeringskosten

Eenmalige investeringskostenInvesteringskosten voor een TPMS[2].

 

Terugverdientijd

Eenmalige investering

Eenmalige investeringDe eenmalige investering voor een TPMS bij al uw voertuigen.[3]

Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse kosten

Besparing brandstofkosten per jaar

Besparing brandstofkosten per jaarKostenbesparing door brandstofreductie.

Totale kostenbesparing per jaar

Totale kostenbesparing per jaarKostenbesparing door brandstofreductie per jaar minus de jaarlijkse kosten.

Terugverdientijd
jr.

TerugverdientijdDe terugverdientijd van uw investering in een TPMS.

Emissieberekening

Uitstoot CO2
kg/jr.

Uitstoot CO2De totale uitstoot berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Uitstoot Nox
kg/jr.

Uitstoot NoxTotale uitstoot van NOx berekent met gemiddeld 0,37 gram NOx per kilometer.

Reductie CO2
kg/jr.

Reductie CO2De uitstootreductie berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Reductie NOx
kg/jr.

Reductie NOxDeze uitstootreductie van NOx is bepaalt door de bespaarde brandstof te delen door de totale brandstof en te vermenigvuldigen met de oude uitstoot. 10% brandstofbesparing levert een besparing van 10% NOx [3].

Percentage besparing CO2 en NOx
%

Percentage besparing CO2 en NOxDit is het percentage uitstoot dat is verminderd door telematica.

Combinatie

De besparing kan natuurlijk een combinatie zijn van alle drie de technieken. Daarom is deze gecombineerd in de onderstaande tabel. Bedenk wel dat het niet een kwestie van een kastje inbouwen en geld opleveren is. Actieve coaching bij de chauffeurs is heel belangrijk om alle techniek volledig tot zijn recht te laten komen.

Brandstofbesparing

Stationair afslaan systeem
l

Stationair afslaan systeemTotale brandstofbesparing door een stationair afslaan systeem.

Telematica
l

TelematicaTotale brandstofbesparing door telematica.

TPMS
l

TPMSTotale brandstofbesparing door een TPMS

Brandstofbesparing op jaarbasis in liters
l

Brandstofbesparing op jaarbasis in litersDe totale hoeveelheid bespaarde brandstof

Investeringskosten

Stationair afslaan systeem

Stationair afslaan systeemTotale eenmalige investering in een stationair afslaan systeem.

Telematica

TelematicaTotale eenmalige investering voor een telematica systeem in al uw voertuigen.

TPMS

TPMSTotale eenmalige investering voor een TPMS op al uw voertuigen.

Eenmalige investeringskosten

Eenmalige investeringskostenTotale eenmalige investeringskosten van een TPMS, telematica en een stationair afslaan systeem.

Terugverdientijd

Eenmalige investering

Eenmalige investeringTotale eenmalige investeringskosten voor TPMS, telematica en een stationair afslaan systeem voor al uw voertuigen.

Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse kostenDe jaarlijkse kosten voor het telematica abonnement.

Besparing brandstofkosten per jaar

Besparing brandstofkosten per jaarDe totale bespaarde brandstofkosten per jaar

Totale kostenbesparing per jaar

Totale kostenbesparing per jaarDe totale kostenbesparing door een TPMS, telematica en een stationair afslaan systeem per jaar.

Terugverdientijd
jr.

TerugverdientijdDe terugverdientijd van uw investering in een TPMS, telematica en een stationair afslaan systeem.

Emissieberekening

Uitstoot CO2
kg/jr.

Uitstoot CO2De totale uitstoot berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Uitstoot Nox
kg/jr.

Uitstoot NoxTotale uitstoot van NOx berekent met gemiddeld 0,37 gram NOx per kilometer.

Reductie CO2
kg/jr.

Reductie CO2De uitstootreductie berekent met een CO2 uitstoot van 2,628 kilogram per liter diesel.

Reductie NOx
kg/jr.

Reductie NOxDeze uitstootreductie van NOx is bepaalt door de bespaarde brandstof te delen door de totale brandstof en te vermenigvuldigen met de oude uitstoot. 10% brandstofbesparing levert een besparing van 10% NOx [3].

Percentage besparing CO2 en NOx
%

Percentage besparing CO2 en NOxDit is het percentage uitstoot dat is verminderd bij een combinatie van alle onderdelen.

Overzicht

Hieronder staat een overzicht van alle informatie. Hierin staat het percentage van de kostenbesparing, dit percentage is gelijk aan de brandstofbesparing. Door enkele aannames in de berekening kan het zijn dat de werkelijke kosten van het installeren van verschillende dingen duurder of goedkoper uitvallen. Dit kan komen door meerdere factoren. Als u een groot aantal voertuigen laat verbeteren zijn de kosten waarschijnlijk lager dan als het om een klein aantal voertuigen gaat. Ook verschillen de kosten van verschillende systemen per merk. In de 'optimale' en 'worst case' terugverdientijd is uitgegaan van de laagste en hoogste opgeven prijzen van leveranciers. Dit zijn alleen de variaties in de aanschafprijs. De variatie in de brandstofbesparing gebaseerd op de informatie die verkregen is bij bedrijven. Dit gaat zoals eerder vermeld gezamenlijk met coaching van bestuurders en is dus heel lastig in te schatten. Deze variatie in de brandstofreductie is niet meegenomen in de terugverdientijden.

Systeem

 
Percentage kostenbesparing p/j
Eenmalige investering
Kostenreductie p/j
Geschatte terugverdientijd
Gunstige terugverdientijd
Ongunstige terugverdientijd
Percentage uitstootreductie
Stationair afslaan systeem
%
jr.
jr.
jr.
%
Telematica
%
jr.
jr.
jr.
%
Bandenspanning (TPMS)
%
jr.
jr.
jr.
%
Combinatie
%
jr.
jr.
jr.
%

Bronvermelding
1 ANWB en SenterNovem, http://www.bandopspanning.nl/veel-voordelen/brandstofbesparing/
2 Impaqued products
3 TNO, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/27/tno-rapport-uitstoot-van-stikstofoxiden-en-fijnstof-door-dieselvoertuigen
4 TOM TOM
5 CE Delft, http://www.ce.nl/art/uploads/file/Factsheets%20brandstoffen%20wegverkeer/2014/Factsheets_brandstoffen_wegverkeer_juni_2014.pdf

Disclaimer: De informatie uit de besparingscalculator is uitsluitend bedoeld ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.