Renewi KLOK

Renewi KLOK is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afvalinzameling en –recycling in Zuid-Holland. Vanuit Rotterdam zamelen we jaarlijks meer dan 180.000 kiloton aan afvalstoffen in. We werken altijd aan manieren om ons bedrijf nog duurzamer en milieuvriendelijker te krijgen.

Duurzaam verwerken

We zamelen bijna alle denkbare afvalsoorten in. Dus niet alleen de bekende recyclebare materialen als papier, glas en metalen, maar bijvoorbeeld ook slooppuin en restafval. In ons eigen sorteercentrum sorteren en bewerken we het afval en maken we het geschikt voor hergebruik. 97% van het door ons ingezamelde afval krijgt een nieuwe, nuttige toepassing. Van sommige afvalstoffen lukt het zelfs om 100% van het afval te hergebruiken. Zo kunnen we puin dat vrijkomt bij het slopen van gebouwen inzetten als grondstof voor funderingen in de nieuwbouw.

Afval inzamelen

Bij Renewi KLOK richten we ons op het gehele afvalverwerkingsproces, van inzameling en transport tot het verwerken en recyclen van het afval. We beseffen ons goed dat onze transportbewegingen een impact hebben op het milieu. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om ons transport zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Green Deal 010

We zijn trots om deelnemer te zijn van Green Deal 010. Alle deelnemers zijn transportbedrijven, en hoewel we zeer verschillende goederen vervoeren zijn er genoeg raakvlakken om veel van elkaar te kunnen leren. Daarnaast kunnen we op nieuwe manieren samenwerken, om zo samen te zorgen voor een schoner Rotterdam.