DHL

DHL is het meeste internationale bedrijf ter wereld. Met een netwerk in meer dan 220 landen en meer dan 325.000 medewerkers verbinden we mensen en bedrijven over de hele planeet. En die planeet houden we graag gezond. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om ons transport milieuvriendelijker te krijgen.

Onze transport

Bij DHL verzorgen we bijna alle denkbare vormen van transport over de hele wereld. We bieden expertise in expres- en pakketzendingen, lucht- en zeevaart, transport via de weg en via het spoor. Onze service is altijd op maat en toegespitst op onze klanten. Zo hebben we speciale oplossingen voor sectoren als e-commerce, technologie, gezondheidszorg, energie, automotive en retail.

Go green

Er zijn vele manieren om al dit transport duurzaam te krijgen. Bijvoorbeeld geoptimaliseerde transportroutes, alternatieve voertuigen en energie-efficiƫnte magazijnen. In samenwerking met onze klanten willen wij van deze mogelijkheden gebruikmaken. Bij DHL noemen we dit GOGREEN. Wij geloven dat milieubescherming en zakelijk succes nauw met elkaar verbonden zijn.

Groen: ook in Rotterdam

Daarom hebben we ons ook vol overtuiging aangesloten bij Green Deal 010. Door samen te werken, kunnen bedrijven in de transportsector hun kennis verspreiden en vergroten. Zo helpen we elkaar om in ons streven naar een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Die kennis is van onschatbare waarde. Niet alleen voor Rotterdam, maar voor de hele wereld.