EXTRA VOORDELEN VOOR EMISSIEVRIJ VERVOER IN ROTTERDAM


Elektrische taxi’s, besloten busvervoer en vrachtwagens mogen voortaan op 19 busbanen rijden. Uitstootvrije bestel- en vrachtwagens krijgen ruimere laad- en lostijden in voetgangersgebieden. Met deze voordelen stimuleert de gemeente Rotterdam emissievrij vervoer.

Ondernemers kunnen profiteren van deze voordelen door twee nieuwe ontheffingen voor hun emissievrije voertuig – zoals een elektrische auto of vrachtauto – aan te vragen. Door gebruik te maken van de busbanen en ook in de avond te bevoorraden kunnen zij het logistieke proces efficiënter inrichten. Ook vergroten zij de dagelijkse inzetbaarheid van hun voertuigen.

Rijden op de busbaan

Met de ontheffing ‘medegebruik busbanen’ mogen emissievrije taxi’s, besloten busvervoer (zoals een bus met schoolleerlingen) en vrachtwagens gebruik maken van 19 busbanen in Rotterdam. Bekijk hier om welke busbanen het gaat.

Verruiming laad- en lostijden

In een aantal voetgangersgebieden in het centrum van Rotterdam geldt van 05:00 tot 10:30 uur een zogeheten venstertijd. Binnen deze tijd is laden en lossen toegestaan. Emissievrije bestel- en vrachtvoertuigen (in de categorieën N1, N2 of N3) komen in aanmerking voor de ontheffing ‘verruiming venstertijden’. Hiermee mogen zij op maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 20:00 uur laden en lossen in deze geselecteerde voetgangersgebieden.

De ontheffing ‘verruiming venstertijden’ is onderdeel van een pilot. De pilot loopt tot 1 april 2019.

Aanvraagproces

Meer weten of een ontheffing aanvragen: kijk op www.rotterdam.nl/ontheffing-busbanen en www.rotterdam.nl/ontheffing-venstertijden. Voor vragen kunt u bellen met 14 010.

Meer over elektrisch rijden in Rotterdam?

Kijk op rotterdam.nl/elektrischrijden en volg @RdamElektrisch op Twitter.

 

UITNODIGING EXPERTSESSIE STADSDISTRIBUTIE

Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om te werken en te ondernemen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn waar ondernemers, werknemers en bezoekers zich thuis voelen. Tegelijkertijd is de stad volop in ontwikkeling en wordt de ruimte schaarser. We zullen dus met elkaar moeten nadenken over het slim gebruiken van de schaarse ruimte in de stad om er goed te kunnen werken, ondernemen, wonen en verblijven. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

De gemeente Rotterdam ontwikkelt, naast programma’s op het gebied van wonen en verblijven, op dit moment een ruimtelijk-economisch programma bedrijventerreinen. Hierin stellen we stedelijke richtlijnen op voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Om zo te stimuleren dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Rotterdam komen en blijven. Deze richtlijnen legt de gemeente vast in de Nota Bedrijventerreinen.

Bij het opstellen en uitvoeren van de Nota Bedrijventerreinen roept de gemeente de hulp in van ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, beleggers en andere belanghebbenden. Om kennis en ervaring te delen, om projecten te realiseren die bijdragen aan de doelstellingen van het programma en te komen tot een daadkrachtige aanpak.

Hiervoor organiseren we verschillende sessies, waarin we met belanghebbenden op de bedrijventerreinen in gesprek gaan. We organiseren ook een aantal expertsessies, om vooruit te kunnen kijken op voor bedrijventerreinen belangrijke thema’s als duurzaamheid en stadsdistributie.

Want werken aan de stad doen we samen!

We willen graag uw hulp in het meedenken en meewerken aan de toekomst van de bedrijventerreinen in Rotterdam. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de expertsessie over de ruimtelijke impact van stadsdistributie op dinsdag 29 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Welke marktontwikkelingen vinden plaats op de bedrijventerreinen in Rotterdam?
  • Welke voor bedrijventerreinen relevante ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van stadsdistributie?
  • Op welke plekken in de stad zou daarvoor ruimte moeten worden gereserveerd?
  • Wat betekent dit voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in Rotterdam?
  • Hoe kan deze ontwikkeling in gang worden gezet en wie is hiervoor aan zet?

Graag horen wij vóór 17 mei a.s. of u aanwezig wilt en kunt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: bedrijventerreinenrotterdam@bureaubuiten.nl 

Na aanmelding ontvangt u in de aanloop naar de bijeenkomst een nadere toelichting op het programma en informatie over de locatie.

Wij kijken er naar uit met u in gesprek te gaan over toekomstbestendige bedrijventerreinen voor Rotterdam!

 

Logistiek 010

De Rotterdamse economie groeit. Dat is mooi! Maar met de groei van de economie stijgt ook de druk op het verkeer en de luchtkwaliteit in de stad. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren. Dat doen we aan de hand van vier pijlers: schone techniek, slimme logistiek, goed geregeld, goed gedrag.

Op dit moment zijn ruim 600 partijen aangesloten bij Logistiek 010. Maakt u gebruik van stadslogistiek in Rotterdam? En wilt u zich ook inzetten voor een emissievrije binnenstad, een gezonder leefklimaat voor alle Rotterdammers en het verbeteren van de bereikbaarheid? Meld u dan nu aan bij Logistiek 010.


Inspirerend netwerken in de logistiek. Alle events op een rij.

19 april 2018 - Richard van der Wulp

De professionele transporteur heeft honger naar de nieuwste trends en innovaties. Rotterdam heeft zeven keer het evenement Logistiek010 georganiseerd. Elke waren er weer meer dan 100 professionals uit de transportsector. Elke keer wordt wel duidelijk dat de meeste aandacht uit gaat naar de ontwikkeling van het elektrisch voertuig. Kan [..]

Lees meer

De last mile: van lastige mile naar last smile

26 januari 2017 - Joeri Jongeneel

Nog niet zo lang geleden zag de stadslogistiek er nog vrij eenvoudig uit, het bestond eigenlijk niet eens. Het heette stadsdistributie en bestond uit aanbodgestuurd bulktransport naar grootwinkelbedrijven en horeca. The last mile was niet meer dan dat; de laatste kilometer (in de stedelijke omgeving) van een distributieproces. Omdat het noemenswaardige problemen [..]

Lees meer

Boordcomputer doet meer dan black box

16 februari 2017 - Rob Aarse

Het is van belang om de black box en de boordcomputer goed uit elkaar te houden. Het gebruik van black boxes is beperkt in het beroepsgoederenvervoer. Boordcomputers worden in ruime mate ingezet.  Met een black box wordt bedoeld de continue registratie van voertuiggegevens. Die bijvoorbeeld na een ongeval over de laatste 20-30 seconden gedetailleerd [..]

Lees meer

9 mei 2018

Uitnodiging expertsessie stadsdistributie

Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om te werken en te ondernemen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn waar ondernemers, werknemers en bezoekers zich thuis voelen. Tegelijkertijd is de stad volop in ontwikkeling en wordt de ruimte schaarser. We zullen dus met elkaar moeten nadenken over het slim gebruiken van de [..]

1 mei 2018

Extra voordelen voor emissievrij vervoer in Rotterdam

Elektrische taxi’s, besloten busvervoer en vrachtwagens mogen voortaan op 19 busbanen rijden. Uitstootvrije bestel- en vrachtwagens krijgen ruimere laad- en lostijden in voetgangersgebieden. Met deze voordelen stimuleert de gemeente Rotterdam emissievrij vervoer. Ondernemers kunnen profiteren van deze voordelen door twee nieuwe ontheffingen voor hun [..]

30 april 2018

'Stadsdistibutie met schone trucks is duurzamer dan met bestelauto's

Schone vrachtauto’s moeten toegang houden tot binnensteden. Stadsdistributie met deze vrachtauto’s is namelijk duurzamer en efficiënter dan met bestelauto’s. Dat vinden de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Veldhoven (D66) van IenW bleek vorige week bij een Kamerdebat afgelopen week. TLN en evofenedex reageren verheugd op deze conclusie van Van Veldhoven. Volgens beide [..]

*) Verplicht invullen